Algemene voorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:


V
oor het High Tech Platform gelden de Algemene voorwaarden Mikrocentrum.