Themabijeenkomst

Smart Customization

Donderdag 29 januari 2015  

Mikrocentrum, Kruisstraat 74, 5612 CJ Eindhoven

9.00 tot 18.00 uur

Deelnemers High Tech Platform: 245 euro (excl. BTW)
Niet-deelnemers High Tech Platform: 295 euro (excl. BTW)

Smart Customization

Industriële bedrijven die (eigen) producten voeren, worden in toenemende mate geconfronteerd met drie ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de wijze waarop met klantspecifieke eisen en wensen wordt omgegaan:

 1. Klanten vragen meer en meer specifieke oplossingen tegen kortere levertijden;
 2. Een grote druk op kosten en de daarmee gepaard gaande wens om schaaleffecten te kunnen benutten;
 3. Tekort aan engineeringscapaciteit


De uitdaging is om klantspecifieke, unieke (eind)producten voor klanten beschikbaar te hebben op het moment van bestellen door de klant (en als het ware uit voorraad te leveren). En dit tegen wereldwijd concurrerende prijzen. Individualisering en maatwerk zonder meerkosten is hier het ultieme doel. Deze ontwikkeling is reeds vanaf het eind van de vorige eeuw gaande. Aanvankelijk in de consumentenmarkt aangeduid als “Mass Customization”, maar tegenwoordig ook volop van toepassing in business to business markten. Voor dit laatste hanteren we de term “Smart Customization”. De markt is hierbij een dwingende factor. Bij bedrijven die niet in staat zijn om hierin mee te gaan en nog volledig Engineering op Order werken, zien we dan ook vaak de volgende verschijnselen:

 • Het is bijna onmogelijk om de gevraagde korte doorlooptijden te realiseren
 • Een toename van de technische risico's
 • Onbetrouwbaarheid van het realisatieproces met als gevolg faalkosten en vertragingen
 • “Opblazen” van de afdeling Order-engineering
 • De gewenste kostenniveaus kunnen niet worden gerealiseerd


Smart Customization
is een manier van organiseren waarbij het beheren en vastleggen van het eigen product, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw op elkaar worden afgestemd. In de praktijk zijn hierdoor o.a. de volgende voordelen gerealiseerd:

 • 20 tot 60% doorlooptijdverkorting van offerte- en orderspecificatiedocumenten
 • Tot 80% reductie van ordergerelateerde engineering inspanning
 • Adequatere reactie op de klantvraag 
 • Vrijmaken van schaarse engineering resources voor R&D
 • Grotere flexibiliteit op de Engineering afdeling 
 • Minder order faalkosten


De bedrijfsstrategie bepaalt het productbeleid. Processen zijn afgestemd met het productbeleid met als resultaat een vastgestelde productindeling (productvariëteit; voorkeuren; modulaire opzet). Sofware programma’s ondersteunen de processen bij de te maken keuzes en genereren, indien nodig, de juiste documenten en gegevens. Dit kunnen zowel product- als procesgegevens zijn.

De themadag “Smart Customization” start met het schetsen van een algemeen samenhangend beeld. Vervolgens komen in aan aantal cases verschillende praktijksituaties aan bod met de aanleiding en gekozen aanpak. Verder een overzicht van wat men zoal tegen kan komen in een transitieproces van Engineering To Order naar een meer gedifferentieerde benadering en welke resultaten zijn bereikt.  

Nieuwsgierig of Smart Customization iets voor uw bedrijf is? Bezoek de themadag en:

 • Neem kennis van de ins en outs van “Smart Customization”
 • Verkrijg inzicht  in de mogelijkheden en randvoorwaarden
 • Leer de samenhang te zien tussen productvariëteit en processen
 • Ontdek wat de gevolgen zijn voor uw organisatie
 • Verkrijg inzicht in de benefits
 • Netwerk met collega bedrijven en wissel ervaringen uit
09:00
Ontvangst
09:30
Welkom namens Mikrocentrum

Karin Mous, Manager Themadagen

09:40
Opening door de dagvoorzitter

Frank van der Heyden, IPL Advies bv, Eindhoven)

09:50
Algemene introductie Smart Customization

Hans Maassen, IPL Advies bv, Eindhoven

Slim omgaan met klantspecifieke wensen. Dat is waar bedrijven mee bezig (moeten) zijn. Smart Customization maakt dit mogelijk. Hierbij horen begrippen als Configure to Order, generieke productstructuur, parametriseren, kennisregels en differentiatie van bedrijfsprocessen. Ook in Industrie 4.0 zijn dit belangrijke elementen. Vandaag krijgen deze termen in een algemeen kader een plaats. Dit kader dient als leidraad voor de cases gedurende de dag.

10:30
Netwerkpauze
11:00
Smart Customization bij WEMO: Onderbouwd, Ondersteund en Pragmatisch

Ivo van den Noort, Operations Director, WEMO Nederland B.V., 's-Hertogenbosch

WEMO levert wereldwijd machines voor de plaatverwerkende industrie. Deze lijnen zijn vérgaand klantspecifiek, maar WEMO is zich ervan bewust dat verschillende functies terugkomen in ieder ontwerp. Ze is actief om deze functies meer modulair te ontwerpen en de lijn uiteindelijk grotendeels configure-to-order te maken. WEMO ziet dat dit haar concurrentiepositie verstevigt en heeft modulair werken daarom opgenomen in haar strategische uitgangspunten.

11:40
Best of both worlds: Kwaliteit in volume én maatwerk

Edwin Vermue, manager Engineering, Knapen Trailers, Deurne

Vanuit de markt wordt zowel robuuste kwaliteit tegen een goede prijs gewenst alsook innovatieve, klantspecifieke oplossingen. Hiertoe wordt het gehele proces vanaf klantvraag tot en met realisatie opnieuw vormgegeven door het integreren van Modularisatie, Sales Configuratie, Product Data Management en Productie-inrichting.

12:20
Lunch
13:20
Configure4Me, stapsgewijs uw configure to order proces inrichten, direct rendement

Ing. Jan Peter Stokreef, Mechatronic Engineering Consultant, AARTEC Engineering, Nunspeet

AARTEC Engineering levert engineering optimalisatie diensten aan bedrijven. Om in te spelen op uw brede marktvraag is een methode met ondersteunende software ontwikkeld, die een duurzame meerwaarde biedt. Hiermee kunt u uw engineering in korte tijd effectiever en efficiënter maken, met de focus op uw continuïteit en kwaliteit. U stimuleert uw personeel gedurende dit optimalisatietraject.

14:00
Help(,) een klant…!

Paul Vincent Ros, Applicatiebeheerder, Fri-Jado B.V., Etten-Leur

"Anticiperen op klantvragen", drie eenvoudige woorden, die gezamenlijk een enorme uitdaging kunnen betekenen voor de gehele organisatie. Een enerverende strijd kan ontstaan tussen de veeleisendheid van de klant en het vermogen van de organisatie hieraan tegemoet te kunnen komen.

14:40
Netwerkpauze
15:10
Slagvaardig door standaardisatie

Jaap Gelling, Product Director High Speed Craft, Damen Shipyards, Gorinchem

In de visie van Damen is standaardisatie en modularisatie een essentieel onderdeel van elk scheepsontwerp. De productgroep High Speed Craft ontwikkelde een strategie om nog slagvaardiger voorop te blijven lopen in de dynamische en zeer concurrerende markt. In de presentatie wordt aandacht besteed aan deze strategie, de aanpak en de resultaten. In het kader hiervan is door het Smart Axe project een scheepstype volgens de Smart Customization methode uitgewerkt. In de lezing wordt daar verder op ingegaan.

15:50
Rondetafelgesprekken

Discussies over het onderwerp met experts en ervaringsdeskundigen aan de hand van een aantal stellingen. Na afloop worden de discussies samengevat en de uitkomsten gepresenteerd.

17:00
Afsluiting door de dagvoorzitter
17:05
Napraten en netwerkborrel
18:00
Sluiting

Wilt u exposeren? 

- Voor deelnemers van het High Tech Platform is exposeren gratis.
- Geen deelnemer van het High Tech Platform? Dan betaalt u € 450,-.

Inschrijven als exposant


Wat bieden wij u?

 • Een tabletop (75 cm x 150 cm)
 • De gelegenheid om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met de doelgroep van de themabijeenkomst
 • Een zeer gericht publiek
 • Gratis deelname voor 1 persoon aan de themabijeenkomst
 • Vermelding van uw deelname op onze website
 • Gratis eten en drinken

Locatie:
Mikrocentrum
Kruisstraat 74
5612 CJ  Eindhoven

Datum:
29 januari 2015


Prijs:
Leden High Tech Platform: 245 euro (excl. BTW)
Niet-leden High Tech Platform: 295 euro (excl. BTW)