Kwartaalbijeenkomst

ILO-Net Kwartaalbijeenkomst, Detectie & Optics

Verplaatst, nieuwe datum volgt z.s.m.   

Mikrocentrum | De Run 1115 | Veldhoven

13.30 - 18.00 uur

Gratis

Op n.t.b. datum organiseert ILO-net met Mikrocentrum een volgende themabijeenkomst onder het motto “sleuteltechnologie voor Big Science”, dit maal gericht op “Detection & Imaging”. Met deze themabijeenkomst beogen we de verbindingen te versterken tussen de wetenschappelijke gemeenschap die gebruik maakt van grote infrastructuur enerzijds, en het high-tech bedrijfsleven anderzijds. Uiteindelijk hopen we dat dit zal leiden tot meer co-development in het “science-business” domein. Een belangrijke basis vormt daarbij de ontwikkeling van sleuteltechnologie voor (big) science. Het is daarbij van belang goed zicht te krijgen op de sterktes in Nederland die wellicht meer steun behoeven om zo ook richting te kunnen geven aan die ontwikkeling. Dit staat hoog op de agenda, ook in Europees verband (zie o.m. de BSBF2020, nadere info op onze website bigscience.nl). De sprekers zullen de verbinding leggen met de meerwaarde van (Big) Science, de kansen en successen, maar ook de hindernissen en wensen voor verbetering zullen aan de orde kunnen komen.

Het programma

13.30   Ontvangst / inloop
14.00   Introductie / kaderstelling (Gerard Cornet, ILO-net)
14.10    Advanced Optics voor Big Science (Bart Snijders, TNO)
14.30   Plasmadiagnostiek voor kernfusie (Marco de Baar, DIFFER)
14.50   PIC development for the Big Science market (Ronald Broeke, Bright Photonics)
15.10   Pauze
15.50   Radio Frequency over Fiber (Peter Maat, ASTRON)
16.10  Medipix Technology (Hans Brouwer, ASI)
16.30  X-ray imaging for the next generation of space missions (Marco Beijersbergen, Cosine BV)
16.50  Discussie en conclusies
17.15-18.00 Netwerkborrel