Ontbijtsessie

Automatisering van de leefomgeving

16 oktober 2018  

Mikrocentrum, Kruisstraat 74, Eindhoven

07.30 - 10.30

Smart Homes en Mikrocentrum slaan de handen in een.

Automatisering van de leefomgeving betekent meer comfort, maar focust tegenwoordig steeds meer op duurzaamheid en veiligheid. Zowel thuis, in het bedrijf als in een zorgomgeving. Er wordt in de media volop aandacht besteed aan thema’s als domotica, E-health en energie. Om het automatiseren van de leefomgeving effectief aan te pakken is  een integrale aanpak en betrokkenheid van alle belanghebbende nodig.

Smart Homes heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de wereld van technologische ontwikkelingen en die van uiteindelijke gebruikers en dienstverleners. Mikrocentrum, kennisinstituut voor de industrie, onderschrijft het belang van deze technologische ontwikkelingen. Daarom slaan Smart Homes en Mikrocentrum de handen ineen met als doel om samen nieuwe (kennis)bijeenkomsten te organiseren om de markt voor levensloopbestendig wonen verder door te ontwikkelen.

Op 16 oktober willen we graag met de verschillende stakeholders een ontbijtsessie organiseren hoe we het Slimme Wonen een boost kunnen geven. De resultaten uit de ontbijtsessie dienen als input voor de organisatie van een aantal bijeenkomsten in 2019; Graag met u?!

Bent u er ook bij?

Doel van de sessie

  • Stand van zaken – wat zijn de ervaringen uit de afgelopen 20 jaar?
  • Welke onderwerpen verdienen meer aandacht binnen dit speelveld?
  • Welke partijen zouden moeten spreken / deel moeten nemen?
  • Wanneer en waar zou een dergelijk event kunnen plaatsvinden?
  • Meer belangstelling krijgen voor domotica/levensloopbestendig wonen
  • Wat kunnen high tech toeleveranciers betekenen voor de domotica markt

Ontbijtsessie

Om uw, waarschijnlijk overvolle agenda, te ontzien hebben we gekozen voor een ontbijtsessie. Onder het genot van een lekker ontbijtje ontmoet u in een informele sfeer partijen die net als u het automatiseren van de leefomgeving belangrijk vinden. Na het ontbijt gaan we aan de slag.

07:30-08:30
Ontvangst met ontbijt
08:30-08:45
Plenaire opening en toelichting
08:45-10:15
Ronde tafel gesprekken
10:15-10:30
Plenaire terugkoppeling

De ontbijtsessie vindt plaats bij Mikrocentrum in Eindhoven:

Kruisstraat 74

5612 CJ Eindhoven

+31 (0)40 296 99 22

Voor meer informatie over de ontbijtsessie kunt u contact opnemen met:

CorienVanBerlo                           Mous Karin

Corien van Berlo                        Karin Mous
Directeur                                     Event Manager
Smart Homes                             Mikrocentrum
c.vberlo@smart-homes.nl        k.mous@mikrocentrum.nl
088-310 04 00                             040-296 99 22