The Solutions Event

Smart Sensors & Data Analysis

24 maart 2020  

Mikrocentrum | De Run 1115 | Veldhoven

Van 09.30 tot 16.30

Deelname aan het event bedraagt €95. Leden van Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting of kunnen het event gratis bezoeken door een voucher in te zetten..

Smart Sensors

Sensoren worden steeds slimmer en ze meten nauwkeuriger. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om sensoren in meer domeinen te gebruiken. De sensor op zich brengt niet veel. Het gaat om het samenspel van sensor en data. Het doel is dat op basis van de sensordata acties geïnitieerd kunnen worden. De sensor heeft een signaal functie om problemen te voorkomen of het nu gaat om het stilvallen van een machine, een product dat buiten specs dreigt te vallen of om andere redenen niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet.

De gebruiker is op zoek naar een oplossing en vraagt zich af hoe hij met sensortechnologie zijn vraagstuk kan oplossen. Welke nieuwe verdienmodellen worden mogelijk als u met deze technologie aan de slag gaat? Ontdek tijdens Smart Sensors & Data Analyses 2020 op 24 maart 2020 nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen.

The solutions event

De rode draad van Smart Sensors & Data Analyses is om vraag en oplossing bij elkaar te brengen. Verschillende partijen uit de diverse branches gaan samen met sensortechnologie- en data experts opzoek naar technologische oplossingen, mogelijkheden en toepassingen. Hierbij wisselen in een open setting bezoekers, exposanten en technologiezoekers hun kennis en kunde uit. Deze kruisbestuiving leidt tot nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen.

De praktijkcases:

 • Fosfaatmetingen in bodem
 • Stikstofmetingen met drone
 • PH waarde meting in een contaminatiegevoelige omgeving
 • Monitoring van dierenwelzijn

Praktische informatie

Datum 24 maart 2020
Locatie Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven
Parkeren Gratis
Deelnamekosten   

Deelname aan het event bedraagt €95. Leden van Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting of kunnen het event gratis bezoeken door een voucher in te zetten.

Prijs is inclusief Lunchbuffet
Koffie, thee en frisdranken

Het programma is ontwikkeling. Hou de website in de gaten voor updates.

Dit zijn de keynote speakers tot zover:

StellaKapodistriaRond 
BIG DATA: van theorie naar praktijk
Stella Kapodistria
Assistant Professor
Eindhoven University of Technology

FransFeldbergenRond

Sensoren en data als verdienmodel?
Frans Feldberg
Full Professor of Data-Driven Business Innovation
VU Amsterdam

RoaldVanDerVliet

Kan sensoriek de zwemtraining of zwemles attractiever maken en is er een businesscase te realiseren?
Roald van der Vliet
Directeur
InnoSportlab de Tongelreep

Brainstorm mee over de volgende sensor en data vraagstukken:

Fosfaatmeting voor Waterzuiveringsbedrijven

Het is lastig om fosfaat uit het grondwater te verwijderen. Waterzuiveringsbedrijven zijn opzoek naar een fosfaatalarmeringssysteem. Door dit alarmeringssysteem kunnen waterzuiveringsbedrijven tijdig de inname van grondwater stoppen als er fosfaat wordt gedetecteerd.

Doel van fosfaat solution case

Het doel van de fosfaat solution case is om een detectiesysteem waarbij bodemsensoren fosfaat detecteren. Vervolgens wordt op basis van data een voorspelling gedaan wanneer de inname van grondwater moet worden gestopt.

Drone bodem stikstof meting

Voor het onderzoeken en monitoren van de effecten van klimaatverandering en mitigerende maatregelen is het cruciaal om de organische (kool)stof voorraden in de bodem nauwkeurig, snel en betrouwbaar te kunnen meten en tegen lage kosten.

Op dit moment worden de parameters die hiervoor nodig zijn (organische stof, C gehalte in de bodem en de bulkdichtheid) met verschillende lab-methodes bepaald en moeten voor een goede bulkdichtheidsbepaling ringen worden gestoken. Dit levert nauwkeurige metingen op die geschikt zijn voor rapportage. Maar dit is wel erg tijdrovend en duur. Daarnaast is het wenselijk om of een goed mengmonster te nemen of een aantal herhaalde metingen te doen op korte afstand om de korte afstand variatie in organische stof en bulkdichtheid in de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van gewasgroei) te neutraliseren. De data is ook input voor de modellen die worden gebruikt en ontwikkeld. Hierbij is een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van belang.

Doel van bodem stikstof meting solution case

Een oplossing vinden van een sensor die vanuit een drone nauwkeurig stikstof in de bodem kan meten. Vervolgens dient de data een betrouwbaar en nauwkeurig model opleveren.

Betrouwbare PH-meting t.b.v. conditiemeting in de industriële omgeving

Op dit moment worden er maandelijks duizenden handmatige metingen bij klanten verricht. Hiervoor wordt een digitale refractometer en een digitale PH-meter gebruikt. Met name de laatste geeft heel snel een verkeerde waarde als de taster niet goed wordt gereinigd. Daarnaast wordt de taster na de metingen altijd in “bewaarvloeistof” geplaatst.

Doel van betrouwbare PH-meting t.b.v. conditiemeting in de industriële omgeving

Het plaatsen van een sensor voor het controleren van de concentratie en een sensor voor het controleren van de PH-waarde. Deze metingen vinden dagelijks plaats. Waar bij iedere meting nauwkeurig en betrouwbaar is.

Daarnaast is het de bedoeling om een oplossing te vinden hoe de concentratie na de meting  automatisch op peil kan worden gebracht.

Via een online platform wordt alle data geanalyseerd waar vervolgens een nieuw slim product, sensoren en dienst op de markt kan worden gebracht.

Monitoren van gedrag en welzijn dieren

De veehouderij staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Door de overgang naar een meer duurzame, circulaire landbouw wordt er meer gevraagd van het aanpassingsvermogen van dieren. Ook veranderen veehouderijsystemen onder invloed van de maatschappij. Dieren worden vaker in grote groepen gehouden en ingrepen om probleemgedrag te voorkomen zijn niet langer toegestaan. Om aan die uitdagingen te voldoen moeten we naar veehouderijsystemen die ruimte bieden aan de natuurlijke behoeftes van de dieren en hun aanpassingsvermogen ondersteunen. Daarnaast hebben we dieren nodig die goed om kunnen gaan met die complexere omgeving en zich daar goed in voelen.

Doel van monitoren van gedrag en welzijn dieren solution case

Met behulp van sensortechnologie het aanpassingsvermogen het welzijn van individuele dieren continue monitoren.

Het dierenwelzijnsonderzoek wil nieuwe methodes ontwikkelen om in nieuwe veehouderijsystemen het gedrag en welzijn van dieren te monitoren. Sensortechnologie biedt hiervoor steeds meer mogelijkheden en geweldige kansen.

Kunt u een actieve bijdrage leveren aan de oplossing voor een of meerdere van deze cases meld u dan nu aan.

Smart Sensors  & Data Analysis is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het gebruiken en ontwikkelen van sensortechnologie, iedereen die een sensorvraagstuk heeft en die opzoek is naar een oplossing of een toepassing,  heeft de mogelijkheid om deze te delen met sensorexperts.

Deelname fee  bezoekers:

Deelname aan het event bedraagt €95. Leden van Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting of kunnen het event gratis bezoeken door een voucher in te zetten..

Exposanten van Smart Sensors & Data Analysis 2020 zijn bedrijven die partijen kunnen helpen met het oplossen van een sensor / data vraag.

Deelname opties

Bronspakket: € 995,- *

 • Table-top expositie (tafel  van 120x80, 2 stoelen, stroom en wifi)
 • Plaatsen van een eigen roll-up banner van max 1.20m breed
 • Logo op event website bij exposantenoverzicht
 • Deelname van 2 personen aan het event


Zilverpakket: € 1.395,- *

 • Alle opties van Brons plus:
  • ½ advertentie in de programmaboekje
  • Deelnemerslijst (excl. e-mailadressen en alleen als er toestemming gegeven is)


Goudpakket: € 1.795,- *

 • Alle opties van Zilver plus:
  • Hele advertentie i.p.v. ½ in de programmaboekje
  • Logo op bezoekerswerving (+/- 8500 gerichte adressen)
  • Logo op ontvangstschermen

*leden van Mikrocentrum ontvangen 10% korting.

Extra opties

Een lezing geven? Exposanten met een goud- of zilverpakket kunnen zich aanmelden voor een parallelle lezing. Mikrocentrum  bepaalt of uw lezing wordt opgenomen in het programma. Naar de volgende criteria wordt gekeken:

 • Technische inhoudelijke lezing (geen verkoopverhaal)
 • Een klantcase, liefst verteld door of met de klant
 • Sluit aan bij de andere lezingen, geen overlap.

Contact:

Mikrocentrum
Telefoon +31 (0)40 - 2969922
Karin Mous, k.mous@mikrocentrum.nl

Locatie:

Mikrocentrum Veldhoven
De Run 1115 
5503 LB Veldhoven

Route:

Klik hier om uw route te bepalen.