Fotowedstrijd cover nieuwe bedrijvengids

Elk jaar organiseert Mikrocentrum een fotowedstrijd voor de cover van de High Tech Bedrijvengids. De nummers 1, 2 en 3 worden op de cover gepubliceerd.

De jury beoordeelt alle inzendingen op:

 • high tech uitstraling
 • fotografische uitstraling
 • innovatief karakter
 • nieuwswaarde

Aanleveren:

 • Digitaal fotomateriaal (TIFF, EPS of JPG file, minimale breedte en hoogte 2500 pixels).
 • Een heldere maar beknopte beschrijving van de foto die we aan de jury kunnen voorleggen. Hieruit moet ook blijken op welke manier de foto aan de vier genoemde criteria voldoet.

Voorwaarden:

 • Deadline: 28 september 2018. Let op: Later aangeleverde inzendingen of inzendingen die niet voldoen aan de genoemde criteria worden niet in behandeling genomen.
 • Maximaal 3 inzendingen per bedrijf.
 • Uitsluitend leden van het Mikrocentrum High Tech Platform kunnen foto's insturen.
 • Uw bedrijfsnaam en/of logo mag niet zichtbaar zijn op de foto.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • In de High Tech Bedrijvengids wordt 1 pagina beschikbaar gesteld voor de omschrijvingen van de 3 winnende foto’s en de rol van uw bedrijf bij de ontwikkeling. Mocht uw bedrijf tot de winnaars behoren dan nemen wij contact met u op om een uitgebreidere beschrijving van de foto op te vragen (Nederlands en Engels).
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij in het bezit is van alle (intellectuele) eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.
 • Mikrocentrum Activiteiten B.V. is vrij om de foto’s op de website te publiceren en voor andere promotionele doeleinden te gebruiken, ook al is deelnemer geen winnaar van de actie.
 • De foto’s zullen niet verstrekt worden aan derden.
 • De winnaars worden eind september geïnformeerd.

Met belangstelling zien wij uw inzending tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Mindel van Gijzel
Christel Janssen
Team High Tech Platform

T: +31 (0) 40 296 99 11
E: htp@mikrocentrum.nl


 

==ENGLISH==

Each year Mikrocentrum organizes a photo contest for the cover of the High Tech Company Guide. Numbers 1, 2 and 3 will be published on the cover. The jury will judge all photos on the following criteria:

 • High tech look
 • Photographic caliber
 • Innovative character
 • News value

Please send us:

 • a JPG, EPS or TIFF-file of the photo(s) (print quality)
 • a clear but short description of the photo(s) for the jury. The text must also explain in what way the four criteria, mentioned earlier, apply to this photo.

Conditions:

 • Deadline: September 28th . Please note: photos sent to us later than this date or photos which do not fit the criteria are excluded from this contest.
 • No more than 3 photos per company.
 • Only members of the Mikrocentrum High Tech Platfom can participate.
 • Your company name or logo cannot be shown in the picture.
 • Correspondence regarding the results is not possible.
 • The High Tech Platform Company Guide will include one page for a photo explanation and a company profile of the three winners. Should your company be one of the winners, we will contact you to request this more extended text (Dutch and English).
 • The contestant guarantees that he/she owns the (intellectual) property rights (including all personality rights) to the picture.
 • Mikrocentrum Activiteiten B.V. is free to publish the photographs on the website and to use them for other promotional purposes, even when the contestant is not the winner of the contest.
 • The photographs will not be supplied to any third parties.

We look forward to receiving your photo(s). Should you require additional information please do not hesitate to contact us