Dit is het High Tech Platform

Een collectief van 600 leden waar inspireren, verbinden en kennisdelen centraal staat

Als lid van het Mikrocentrum High Tech Platform maakt u deel uit van een collectief van 600 bedrijven uit de (high tech) industrie. Het doel: inspireren, verbinden en kennisdelen. Deze drie pijlers vormen het DNA van al onze activiteiten, zowel in activiteiten exclusief voor leden als in onze vakbeurzen, congressen, themabijeenkomsten en opleidingen.

Download de brochure

Inspireren

Als manager of ondernemer weet u alles van uw eigen bedrijfsvoering en specialisme. Toch zijn er uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, kennis of (online) marketing. Hoe pakt u deze uitdagingen effectief aan? Onze 5PM bijeenkomsten helpen u op weg. Andersom kunt u als lid én vakspecialist ook Mikrocentrum inspireren met ideeën voor themabijeenkomsten, vakbeurzen, congressen of cursussen.

Verbinden

Het leggen van nieuwe contacten en/of samenwerkingen is van belang om succes te vergroten. Wij helpen u met Meet & Matches, korting op deelname aan evenementen en het signaleren van behoeften in de markt om zo samenwerking te faciliteren.

Kennisdelen

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Om als industrie mee te gaan in alle ontwikkelingen is kennisdeling nodig. Door kennisdeling zowel tussen onze leden als via gastsprekers te faciliteren, helpen we u met de voorbereiding op de (nabije) toekomst. Onze 5PM- en 7AM bijeenkomsten zijn hiervan een goed voorbeeld, evenals de mogelijkheid uw kennis te delen in het lezingenprogramma tijdens onze evenementen.

Alle voordelen van een High Tech Platform Lidmaatschap voor u op een rij:

  • 8 exclusieve netwerkbijeenkomsten voor leden per jaar zoals 5PM, 7AM en Meet & Match;
  • jaarlijks 4 vouchers om themabijeenkomsten gratis te bezoeken;
  • gratis of tegen gereduceerd tarief table tops tijdens themabijeenkomsten;
  • 10% korting op een beursstand, wanneer u exposeert op Mikrocentrum vakbeurzen;
  • 10% korting op cursussen in het open traject;
  • on- en offline profilering van uw bedrijf.

Type lidmaatschappen en kosten

U heeft de keuze uit twee typen lidmaatschappen: basis en plus. Een overzicht van de kosten en inhoud per lidmaatschap:

Type lidmaatschap Inhoud Kosten per jaar ex. BTW
Basis Alle bovengenoemde voordelen. € 995,-
Plus Basis lidmaatschap + extra exposure middels een zelf in te richten vitrine in de Mikrocentrum ontvangstruimte. € 1745,-
Start-ups We stimuleren startende bedrijven met een kortingsregeling tijdens de eerste twee jaar van het basis lidmaatschap. Voorwaarde: het overleggen van een kopie van uw KvK-inschrijving maximaal 2 jaar oud. € 495,-
ZZP We bieden ZZP-ers de kans gebruik te maken van de faciliteiten middels een kortingsregeling op het basis lidmaatschap. De kortingsregel vervalt zodra u personeel aanneemt. € 495,-
Startende ZZP'ers We stimuleren startende ZZP-ers met een kortingsregeling tijdens de eerste twee jaar van het basis lidmaatschap. Voorwaarde: het overleggen van een kopie van uw KvK-inschrijving maximaal 2 jaar oud. Daarnaast vervalt de kortingsregeling zodra u personeel aanneemt. € 245,-

Ook net als 600 andere bedrijven lid worden van het High Tech Platform?

Via onderstaand formulier kunt u uw bedrijf direct inschrijven als lid.

Ja, mijn bedrijf wordt lid!