Bedrijfsinterne cursus: 13 tips voor maximaal rendement

Barend Blom - Opleidingsmanager Mikrocentrum, 19 februari 2015
bedrijfsinterne cursus 13 tips

Iedereen weet dat opleiden belangrijk is, maar hoe zorgt u ervoor dat een bedrijfsinterne cursus succesvol verloopt? In deze blog delen we 13 praktische tips.

Alle tips zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen op basis van vele bedrijfsbezoeken door één van onze opleidingsmanagers. Daarin geeft hij zijn visie op voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

1. Formuleer SMART doelstellingen

Formuleer alleen behoeften en doelen die realistisch zijn en binnen een bepaald tijdsbestek gerealiseerd kunnen worden door de medewerkers.  Denk aan het SMART-principe, dit staat voor:

 • Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
 • Acceptabel - Is de doelstelling acceptabel voor de medewerker en het bedrijf?
  • Of Ambitieus  - Bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?
 • Realistisch - Is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden - Wanneer moet het doel bereikt zijn?

Het klinkt waarschijnlijk logisch, maar is vaak wel een uitdaging om dit voor alle betrokkenen helder op papier te krijgen.

2. Zorg voor een goede inventarisatie vooraf

Inventariseer welke medewerkers erbij betrokken zijn. Betrek niet alleen de vakspecialisten erbij want vaak raken bepaalde onderwerpen meerdere afdelingen. Bekijk het eens vanuit een breder perspectief. Vervolgens is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de basiskennis van uw medewerkers.  Welke vooropleiding hebben ze precies? Hebben ze de benodigde diploma’s en is hun kennis nog actueel? U kunt overwegen om voor aanvang een intredetoets af te nemen.

Houd er ook rekening mee dat als een hele groep van uw bedrijf deelneemt, het werk- en denkniveau op elkaar aansluit. Anderzijds kan juist een verschil in ervaring tussen oudere en jongere medewerkers ook zorgen voor een mooie dynamiek.

3. Planning is King!

time to plan

Parttime functies, buitenlandse reizen, ploegensystemen…  Natuurlijk heeft iedereen het druk, wie niet in deze tijd? Neem de cursus daarom op in de planning en het werkrooster. En bedenk: geen tijd nemen = géén vooruitgang boeken, stilstand is immers achteruitgang. Informeer de deelnemers ook tijdig en op de juiste manier. Voor medewerkers is niets zo vervelend als een cursus uit de lucht komt vallen via de mailbox. Presenteer daarom persoonlijk de bedrijfsinterne cursus en geef antwoord op vragen als:

 • Wie volgen de cursus?
 • Op welke data, locatie, tijden?
 • Wat wordt er van de medewerkers verwacht?
 • Wat moeten medewerkers doen als voorbereiding?
 • Wat willen we ermee bereiken?

Houd voor een eenvoudige lesplanning en voldoende voortgang een frequentie aan van minimaal één keer per week, bij voorkeur een dagdeel. Dit laat voor de deelnemers ook voldoende ruimte over voor een goede voorbereiding en het uitwerken van opdrachten. Is het lang geleden dat iemand een opleiding heeft gevolgd? Dan kan het zijn dat sommige medewerkers weer in het studieritme moeten komen. 

4. De beste vakman is niet altijd de juiste docent

Uit kostenoverweging of omdat zoiets makkelijker in te plannen is, kunt u overwegen een ervaren eigen medewerker in te schakelen. Maar de beste vakman is niet per definitie de juiste docent. Een externe docent kent het vakgebied goed, kan zorgen voor nieuwe inzichten en heeft veel ervaring op didactisch gebied. Samen met een interne kennisdrager kan een externe docent een prima tandem vormen.

5. Laat u niet beperken door subsidies

Laat het doorgaan van een opleiding nooit afhangen van het verkrijgen van subsidie. Informeer naar de subsidiemogelijkheden bij de opleider of bijvoorbeeld de eigen brancheorganisatie en overheid. Voor sommige individuele deelnemers kunnen interessante regelingen gelden. Regel alle administratie hiervoor tijdig en secuur.

6. Kies de juiste locatie

locatie

Het lijkt logisch te zijn om de cursus op de eigen locatie te organiseren, maar dat heeft soms zijn beperkingen. Op de eigen locatie kan het zijn dat de cursus verstoord wordt door medewerkers die later aansluiten omdat ze nog even op de werkplek iets moesten doen. Maak hier goede afspraken over. En bedenk dat als een cursus een dagdeel of langer duurt, een goed klimaat een vereiste is. Denk dus aan frisse lucht, een aangename temperatuur en voorkom fel invallend zonlicht. En naast het feit dat de ruimte niet te klein of te groot mag zijn is een rustige omgeving een absolute “must”. Dus geen lesruimte met uitzicht op een drukke weg, in de buurt van een verbouwing of waar continu collega’s voorbij komen. 

7. Zorg voor pauzes en catering

Las bijtijds pauzes in om de opgedane ervaringen met elkaar te bespreken en op te laden voor het volgende deel. Juist tijdens deze pauzes komt de discussie op gang en dat is minstens zo belangrijk als het klassikale deel. Een koel drankje, vers sapje, koffie of thee en broodjes houden de deelnemers scherp en in optimale stemming om kennis tot zich te nemen. Bezuinig daarom niet op de catering.

8. Maak vooraf kennis met de docent

Het is verstandig om vooraf kennis te maken met de docent. Is er een persoonlijke klik? Wat is zijn achtergrond en is er bereidheid om maatwerk te kunnen verzorgen? Kunnen er bijvoorbeeld in overleg eigen (klant)cases behandeld worden? Plan ook ruimte voor een korte rondleiding.

9. Maak het resultaat meetbaar met een examen

Opleiden wordt minder vrijblijvend en levert meer rendement op als er een toets of examen aan gekoppeld is. Het afnemen van een proefexamen geeft de deelnemers een goed inzicht waar ze op dat moment staan en kan zorgen voor een studie-boost voor nog betere resultaten. Met meetbaar resultaat zal de deelnemer ook meer geneigd zijn zich in te zetten.

10. Een goede mix tussen theorie en praktijk

Probeer een goede combinatie te vinden tussen theorie en praktijk en zet daarbij zoveel mogelijk eigen leermiddelen in. Dit zorgt voor afwisseling en de lesstof blijft veel beter hangen.

Zorg ervoor dat machines (indien van toepassing), apparatuur en alle materialen beschikbaar zijn. Loop voor aanvang de apparatuur in alle ruimtes nog eens na. Het is voor de docent prettig om de presentatie te kunnen geven op een goed gefaciliteerde laptop (voorzien van de laatste updates) en beamer. Test ook even de stiften van het whiteboard en zorg voor nieuwe batterijen in de afstandsbedieningen.

11. Betrek het management

U vindt goed opgeleide medewerkers belangrijk en investeert daarin. Medewerkers vinden het prettig als een leidinggevende belangstelling toont. Plan daarom 5 minuten in voor een inspirerende aftrap aan het begin van de cursus. Kom tussendoor ook even de sfeer proeven door aan te schuiven. Waar veel gelachen wordt, wordt vaak ook veel geleerd. Blijf echter niet te lang want dat kan als controle ervaren worden. Informeer tussentijds echter wel bij de betrokkenen over de voortgang. Er kan zich immers altijd een mooie optie aandienen om nog wat verder uit te diepen tijdens de lessen.

12. Organiseer een diploma uitreiking

Het behalen van een certificaat of diploma is vaak een mooie afsluiting van een periode. Benadruk dit door er gezamenlijk even bij stil te staan en maak eventueel van de gelegenheid gebruik om foto’s te maken voor gebruik op de website, prikbord, intranet etc.

Zorg ook meteen voor een ondertekende kopie of scan voor de bedrijfsadministratie. Er kan altijd een ongelukje gebeuren met het certificaat / diploma. Maak een aantekening in het personeelsdossier dat een bepaalde cursus gevolgd is.

13.  Vergeet de evaluatie en follow-up niet

Blik nog eens terug op de gestelde SMART-doelen. Zijn deze daadwerkelijk behaald? Overleg met de groep en bestudeer het evaluatieformulier van de opleider grondig. Wat waren de plus- en minpunten? Hoe kunnen we het in het vervolg nog beter doen? Onderneem indien nodig actie op de feedback van de deelnemers. Kom ook na een maand weer even als groep bij elkaar en bespreek wat men met het geleerde doet. Wat is er na het volgen van de cursus veranderd? Wordt er anders (samen)gewerkt? En hoe waardevol is de nieuw opgedane kennis in de praktijk? Hiermee wordt het leerrendement nog meer inzichtelijk. Kijk tenslotte alvast naar het eventuele vervolgtraject. Want wie vooruit wil, is immers nooit uitgeleerd.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een bedrijfsinterne cursus?

Bij Mikrocentrum bieden we diverse bedrijfsinterne cursussen aan. Benieuwd naar het aanbod? Bekijk hier het gehele opleidingenoverzicht of neem contact op met de afdeling Opleidingen

Naar opleidingsoverzicht