Blijf van mijn ERP

Ad Ultima Group,  3 november 2015
Angry employee

Een nieuwe ERP-implementatie lijkt een eenvoudige en verstandige zakelijke beslissing, maar het kan heel wat teweeg brengen; titels, taken en verantwoordelijkheden kunnen verschuiven binnen het bedrijf, waardoor gemor en ontevredenheid kan ontstaan.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de meeste ERP-mislukkingen te wijten zijn aan een slechte communicatie met de staf. Om een ingrijpende vernieuwing van het ERP-systeem door te voeren, is dus een zachte overgang nodig. Dit vereist professioneel management dat verdergaat dan de gebruikelijke IT-ondersteuning.  Hier geven wij u graag vier tips voor: 

 

1. WEES EEN LEIDER

Een ERP-overgang moet in goede banen geleid worden, door een leider met een duidelijke visie. Herhaal regelmatig de doelstellingen van het project, communiceer consistent over het thema en link het aan de corporate visie en de algemene bedrijfsdoelstellingen. Hoe zal deze nieuwe implementatie op langere termijn een gemeenschappelijk doel dienen? Maak dit zo concreet mogelijk. Vergeet niet dat wat u al weken of maanden aan het plannen bent, anderen binnen het bedrijf soms plots overvalt. Neem dus duidelijk het voortouw binnen dit project en houd de deur open voor vragen en bedenkingen.

 


2. COMMUNICEER VAAK EN DUIDELIJK

Houd de deur niet alleen open, maar ga zelf ook regelmatig de werkvloer op met informatie. Maak eventueel een online forum aan waar mensen met hun bedenkingen terechtkunnen. Ook town hall meetings, waar verschillende departementen samenzitten, zijn een goed idee. Stel enkele werknemers aan als Change Agents, een groepje key influencers dat getraind wordt en steeds op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Moedig iedereen aan om zijn of haar zorgen te delen en geef groeiende speculaties geen kans door regelmatig feiten en cijfers voor te leggen.

 


3. SPREEK DE TEGENSTAND DIRECT AAN

Door directe en open communicatie kunt u er mensen er ook regelmatig aan herinneren waarom deze verandering absoluut noodzakelijk is. Mensen komen van nature in opstand tegen wat ze niet begrijpen. Probeer zelf ook begrip op te brengen voor deze twijfels, zonder meteen defensief te reageren. Luister naar elke bekommernis, vraag managers uit te kijken voor eventuele problemen en praat dit zo snel mogelijk uit.

 


4. VERDEEL DE VERANTWOORDELIJKHEID

Als je van in het begin de verantwoordelijkheid verdeelt en expliciet toewijst, zullen mensen deze ook opnemen. De meeste professionals houden niet van micromanagement en vele leiders slagen er niet in om hun team ten volle te benutten. Maak van in het begin duidelijk wat ieders persoonlijke aandeel in dit project is en vertrouw er ook op dat ze dit project mee in goede banen zullen leiden. Een nieuw ERP is zoals een nieuwe collega aanstellen: je moet er immers dagelijks en zeer nauw mee samenwerken. Informeer de directe collega’s, zorg voor een goede overgangsperiode, introduceer hem of haar zo goed mogelijk in het team en geef iedereen tijd om even te wennen.

 

Bron: Oorspronkelijke blog op Adultumagroup.nl

Ad Ultima Group exposeert dit jaar op het Business Software Event, op standnummer 63.

logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda