Case Study: Stikstofgeneratoren

Sara Deckers, BEKO TECHNOLOGIES, 11 september 2015
stikstofgeneratoren

In deze case een voorbeeld van een mooie samenwerking tussen twee elkaar complimenterende bedrijven; Sotex B.V en High Tech Platformlid BEKO TECHNOLOGIES. Voor dit artikel bezocht Sara Deckers, marketeer bij BEKO TECHNOLOGIES, de productielocatie van Sotex in Waddinxveen. Daarbij heeft zij een interview afgenomen met de eigenaar/directeur Rocco Geers.

 

De case:

> Sotex B.V, is fabrikant van stikstofgeneratoren, expansiesystemen en persluchtsystemen.

> BEKO TECHNOLOGIES is fabrikant van persluchtconditioneringsapparatuur, meet- en regeltechniek en biedt advies aan een grote diversiteit van bedrijven en industriën.

>> In 2011 nam Sotex B.V. contact op met BEKO TECHNOLOGIES op voor de verbetering van de persluchtkwaliteit voor hun stikstofsystemen.

 

Wat is stikstof en wat is de link met perslucht?

Geerts: "Lucht bestaat voor ongeveer 78% uit stikstof en 21% zuurstof. Perslucht is niet anders."

 

Waar wordt stikstof voor gebruikt?

"In de verpakkingsindustrie om lucht te vervangen of te verdringen om het risico van bederf zoveel mogelijk te beperken. Hoe lager de concentratie van zuurstof, hoe kleiner de kans op oxidatie. In de electronicabranche wordt stikstof gebruikt om oxidatie te voorkomen om loodvrij te kunnen solderen van printplaten en andere componenten. In de gas- en olie-industrie wordt stikstof gebruikt als blanketing in opslagtanks en om leidingwerk, reactoren en compressorsystemen te spoelen. Het risico op brand en/of explosies wordt gereduceerd. In de fruitsector wordt stikstof gebruikt om de houdbaarheid van fruit te verlengen en in opslagruimten het zuurstofniveau drastisch te verlagen. In de farmacie en laboratoria wordt stikstof gebruikt voor analysemethods en als een draaggas in diverse instrumenten.

De door Sotex geproduceerde stikstof wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals tankblanketing, in productieprocessen of in de tuinbouwsector. De gebruikers zijn voornamelijk kwekers, energiebedrijven en de meest uiteenlopende industriële klanten."

 

Welke methodes zijn er om stikstof te maken?

"Om stikstof te maken, zijn er een aantal verschillende methodes. Perslucht is het basisingredient. Één methode is het gebruikmaken van gasscheidende membranen. Perslucht wordt door het systeem gestuurd en de aanwezige zuurstof wordt door de membraan gefilterd en afgevoerd waarna er behoorlijk zuivere stikstof overgehouden wordt.

Een andere methode is door het gebruik van een PSA-systeem (Pressure Swing Adsorption). Dit PSA-systeem bestaat uit twee vaten die gevuld met zuurstof-absorberend granulaat. Perslucht wordt door één vat gestuurd en de aanwezige zuurstof wordt geabsorbeerd zodat er alleen stikstof overblijft. Wanneer vat 1 verzadigd is, wordt het systeem drukloos gemaakt en schakelt het systeem over naar de tweede vat. Het eerste vat blaast de zuurstof uit terwijl de tweede vat het zuurstof opneemt. Met een PSA-systeem komt 99% zuivere stikstof uit."

 

Wat zijn de vereisten aan de persluchtkwaliteit?

"Natte perslucht kan de werking van beide systemen behoorlijk negatief beïnvloeden. De perslucht dient goed gefilterd, droog, schoon en olievrij te zijn voordat het de stikstofgenerator in gaat. Dit gebeurt op een zo laag mogelijk temperatuur om het condenseren van vocht en olie te bevorderen."

 

Welke methode persluchtdroging gebruikte Sotex voorheen?

"In het verleden gebruikte Sotex een koeldroger van een andere fabrikant voor het drogen van de perslucht, in combinatie met filtratie. In de praktijk bleek dat het niveau van de drain binnen de koeldroger bijna gelijk was aan de onderkant van de droger. Hierdoor was het condensaatafvoer niet optimaal afgesteld waardoor er vaak water aan de binnenkant van de droger te vinden was, met alle gevolgen van dien.

Een bijkomend probleem was dat het stikstofgenerator vaak in een omgeving kwam waarbij door afkoeling de actiefkool 100% luchtvochtigheid te verwerken kreeg en daardoor snel de olie niet meer naar behoren kon filteren. De oude actiefkoolfiltratie was overgedimensioneerd en fungeerde daardoor als een buffer. Het water werd hierdoor tegengehouden, hetgeen men zag als voordeel, terwijl het eerder een ongewild probleem was."

 

Welke oplossing heeft BEKO TECHNOLOGIES aangedragen?

"Toen ik in contact kwam met BEKO TECHNOLOGIES, heeft Jan Slatman, destijds regioverantwoordelijke voor Noord-Nederland, direct een membraandroger voorgesteld voor droging van de perslucht. Met een membraandroger wordt een RLV van 25-30% behaald alvorens de perslucht door de actiefkoolfilters gaat. Op deze manier zijn de actiefkoolfilters beschermd tegen vocht en is de levensduur hierdoor aanzienlijk verlengd.

 De actiefkoolcartouches van BEKO TECHNOLOGIES zijn dusdanig afgevuld dat kanaalvorming niet mogelijk is en een goede werking verzekerd is. Normale membraandrogers zijn voorzien van een vlotter om het vocht, afkomstig van het droogproces, af te voeren. Het plaatsen van een vlotter brengt echter risico’s met zich mee. Wanneer een vlotter niet meer goed functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van vervuiling, zal de membraan snel verzadigd raken en beschadigd raken. Het actiefkool wordt tevens nat en de stikstofmembraan zal eveneens defect raken. Redenen te over om een andere oplossing te kiezen.

 Voor een goede condensaatverwerking, is daarom gekozen voor het plaatsen van een automatische condensaataftap BEKOMAT® 31 en 32. BEKOMAT® is een niveau-geregelde condensaatdrain die zorgt voor het afvoeren van condensaat zonder persluchtverlies. Het voordeel van dit type BEKOMAT® is het eenvoudige onderhoud, verbeterde afsluitingen in de behuizing en een multi-voltage stroomvoorziening waardoor de unit geschikt is voor diverse voltages. Het eenvoudige onderhoud vindt plaats door het vervangen van het complete ventiel. Dit ventiel is in het fabriek onder druk getest en gecontroleerd op werking. De gebruiker heeft hierdoor de zekerheid dat de unit perfect blijft functioneren."

 

Wat gebeurt er met het condensaat uit de perslucht?

"Nadat de BEKOMAT® het condensaat heeft verwijderd uit de perslucht, wordt dit verder verwerkt door olie-waterscheider ÖWAMAT®, eveneens van BEKO TECHNOLOGIES. Olie en condensaat worden in dit apparaat gescheiden. De olie wordt opgevangen in een opvang reservoir en eenvoudig weggebracht voor recycling en het gereinigde condensaat mag volgens lokale wetgeving in het rioolstelsel worden geloosd. Het milieu wordt op deze manier beschermd van vervuilde condensaat."

 

Hoe ziet de totale stikstofgenerator nu uit?

"De totale oplossing voor de stikstofgeneratoren van Sotex bestaat uit voor filters van het type CLEARPOINT filtratie, CLEARPOINT® actiefkoolcartridge, DRYPOINT® M membraandrogers, BEKOMAT® condensaataftap en ÖWAMAT® oliewaterscheiders. De ervaring en kennis bij BEKO TECHNOLOGIES vormen een sterke basis voor ondersteuning en advies op service- en product-gerelateerde vlak.  "

 


BEKO TECHNOLOGIES ontwikkelt, vervaardigt en distribueert producten en systemen wereldwijd voor optimale perslucht en -gas kwaliteit. Vanaf het behandelen van perslucht en drukgassen door filtratie en instrumenten voor de controle en meting van kwaliteit. Van de kleine persluchttoepassing tot aan complexe procestechniek.

Dit onafhankelijke familiebedrijf met hoofdkantoor vlakbij Düsseldorf in Duitsland en vijf productielocaties wereldwijd heeft een beslissende invloed gehad op de ontwikkeling in de persluchtbranche.


 

BEKO TECHNOLOGIES is lid van het Mikrocentrum High Tech platform.