De 5 effecten van IoT op de maakindustrie

Automatie | PMA, 11 november 2015
IoT

McKinsey onderzocht de  economische potentie van het Internet of Things (IoT). Die blijkt nog groter dan gedacht: McKinsey voorspelt een bijdrage aan de wereldeconomie door de IoT markt van 3,9 tot 11,1 biljoen dollar in 2025. Dat laatste getal is maar liefst 11% van de totale wereldeconomie. Vooral de maakindustrie zal de effecten merken.

 

Het enthousiasme voor IoT, vooral binnen de media, richtte zich tot nog toe vaker op ontwikkelingen binnen consumentengoederen, denk aan: fitnessbandjes, slimme huizen en huishoudelijke apparaten. Maar in de maakindustrie is het effect van IoT waarschijnlijk veel groter. En is het ook nog eens meer nabij. Tal van sensoren in onder meer machines en apparaten in de industrie zorgen voor een informatiesysteem dat data vastlegt, doorgeeft en verwerkt.

 

Als je kijkt naar mogelijkheden om meer efficiënt produceren, te distribueren en te innoveren, staan we nog maar aan het begin, aldus McKinsey. De 5 belangrijkste inzichten uit het rapport, samengevat door TQL:

 

1. 5 biljoen wereldwijd

McKinsey voorspelt dat 70% van de waarde van het IoT de komende 10 jaar voortkomt van B2B-toepassingen. Gesproken wordt van een economische waarde wereldwijd van rond de 11 biljoen dollar in 2025. En de helft daarvan alleen al zou hiervan jaarlijks gegenereerd worden binnen B2B, waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld fabrieken in de breedste zin van het woord: in de industrie, in de landbouw, op locaties van bijvoorbeeld mijnbouw en olie- en gaswinning, op constructiebouwplaatsen, binnen de gezondheidszorg, en in kantoren zelf.

 

2. Mogelijk haasje-over-effect

Hoewel de opkomende economieën, waar vaak juist veel B2B-onderdelen worden gemaakt, belangrijk zijn voor de toepassing van IoT, is de totale economische impact volgens McKinsey het grootst binnen de Westerse economieën. De voordelen die te behalen zijn door IoT-implementaties in BRIC-landen kunnen wel voor een haasje-over-effect zorgen. Neem een land als China, met z’n enorme groeiende industriële basis voor productie. Kansen voor efficiëntie-verbetering liggen hier niet alleen op de werkvloer in de fabrieken, maar ook in distributie en in de producten zelf. Bovendien hoeft er minder of geen rekening gehouden te worden met het vervangen van ‘oude’ technologieën, zoals wel het geval is in westerse landen. De voorsprong die daar wordt opgedaan, kan wel weer doorsijpelen naar de industrie hier.

 

3. Optimalisatie

De grootste stap wordt gemaakt als de data van de IOT besluiten gaan beïnvloeden, stelt McKinsey. Zoals bijvoorbeeld het geval is als data gaan voorspellen wanneer machines slijten en reparaties nodig zijn. Hiermee zouden onderhoudskosten met liefst 40% omlaaggebracht kunnen worden en ongeplande uitvaltijd worden gehalveerd. In het klassieke IoT-consumentenvoorbeeld gaat de ‘slimme’ ijskast melk bestellen als er nog minimaal twee pakken melk in de ijskast liggen. Maar in de maakindustrie is het moment veel dichterbij dat het systeem tijdig gaat lezen dat er orders moeten worden geplaatst om voorraden bij te vullen.

 

4. Innovatie: pay-as-you-use

De data die voortkomen uit het Internet of Things kunnen ook zorgen voor de opkomst van nieuwe, meer op maat gesneden businessmodellen binnen de industrie. Zo kunnen ge- en verbruiksgegevens worden gebruikt om de leveranciers van deze apparatuur helpen bij de bepaling van hun prijzen en ervoor zorgen dat er meer exact wordt gerekend voor het gebruik. Serviceproviders kunnen het Internet of Things gebruiken om piekmomenten beter te voorzien en (stijgende of dalende) vraag te voorspellen. Service kan door de aanwezigheid van meer exacte informatie verbeterd worden en daarmee een belangrijk of zelfs hoofdonderdeel van het businessmodel worden.

 

5. Alignment IT

Door de opkomst van het IoT zal IT niet alleen een nóg belangrijker rol binnen de organisatie vervullen, die rol zal ook veel verder gaan dan het bijhouden van computers, netwerken en datacentra. Bedrijven zullen al hun werknemers moeten gaan trainen in nieuwe vaardigheden die inherent zijn aan het Internet of Things. Alle systemen, van financiële boekhouding tot marketing tot operatie moeten met elkaar verbonden worden. Om deze interconnectiviteit mogelijk te maken zal overal breedband aanwezig moeten zijn. En analytische experts en datawetenschappers moeten direct verbonden zijn met de leidinggevenden die de besluiten nemen. Alleen dan kan de gehele organisatie meer efficiënt en effectief worden.


Bronnen: Automatie | PMA | McKinsey