De Lean Six Sigma filosofie in de praktijk

Mikrocentrum,  7 augustus 2015
Design for Six Sigma

Bij de Lean Six Sigma filosofie staat het optimaliseren van de eigen werkomgeving centraal:

  • Lean is een werkwijze waarbij de medewerkers zich toewijden aan het creëren van waarde in processen en verspilling reduceren.
  • Met verspilling (waste) wordt in de lean filosofie bedoeld: onderdelen van het proces waar de klant niet voor wil betalen. 
  • Six Sigma draait om het reduceren van de variatie in bedrijfsprocessen zodat de kans zo groot mogelijk is dat producten overeenkomen met de verwachtingen van de (interne) klant. 
  • En een bedrijf werkt Lean, als het belang van de klant centraal staat.


Dat klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk zijn er vaak een aantal obstakels te overwinnen, om de gewenste processen volledig afgestemd te krijgen. 

 

Mikrocentrum faciliteert daarom het uitwisselen van kennis en ervaring, onder andere met 'Lean Six Sigma nieuws' en ‘best practices’ vanuit ons netwerk. Voor verdere verdieping bieden we een uitgebreid cursuspakket, verzorgd door experts met veel theortische kennis en feeling met de praktijk.

 

U wordt tijdens een traject uitgedaagd om kritisch te kijken naar het functioneren van de eigen organisatie, om zo verspilling en variaties in het productieproces terug te dringen. Continu verbeteren is een kernbegrip dat tijdens alle Lean Six Sigma cursussen terugkomt.

 

Met het cursusaanbod - van Yellow Belt tot Champion - komt het toepassen van Lean Six Sigma in principe voor elke organisatie binnen handbereik te liggen.

Alle Lean Six Sigma opleidingen vinden zowel in Eindhoven en Utrecht, als bedrijfsintern op de eigen bedrijfslocatie plaats. Zie ook "13 tips om maximaal rendement te halen uit een bedrijfsinterne cursus".