De octrooigemachtigde: patent op octrooien?

Marco Coolen, AOMB IP Consultants,  2 juni 2016
maakoctroooi

In Nederland zijn zo’n 450 Nederlands octrooigemachtigden geregistreerd. Grofweg de helft van deze gemachtigden biedt zijn diensten aan in het vrije beroep. Het is in Nederland echter niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van een octrooigemachtigde voor het verkrijgen van een Nederlands octrooi. Een aanvrager mag zelf een octrooiaanvraag opstellen en indienen.

 

Naast octrooigemachtigden bieden ook niet gecertificeerde personen hun diensten aan voor het indienen van een octrooiaanvraag. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is hier relatief kort over: “Octrooiaanvragen toegestuurd door anderen, zoals een octrooi-expert, sturen wij terug “. Op zich niet zo vreemd, Nederlands octrooigemachtigden worden immers van overheidswege beëdigd.

 

Starten met een octrooi
Wil je als uitvinder niet bij het eerste het beste gesprek met een investeerder of klant je uitvinding uit handen geven dan kun je geheimhouding bedingen. Voor een exclusief recht op de uitvinding dien je een octrooi aan te vragen. Vaak gaan de kosten van een octrooiaanvraag ver voor de baten uit. Dat een octrooi later mogelijk gouden bergen oplevert is een schrale troost indien je de kosten voor een octrooigemachtigde nu niet kunt opbrengen.
Voor uitvinders met meer tijd dan geld, kan het zelf opstellen en indienen van een octrooiaanvraag een interessante optie zijn. Zeker indien de uitvinding openbaar moet worden gemaakt om het product op de markt te krijgen. Geheimhouding betekent in dat geval meestal dat de uitvinder niet uit de startblokken komt omdat een ander dan mogelijk met het idee aan de haal gaat.

 

De doe-het-zelver
Het zelf opstellen van een octrooi is meestal niet verstandig. De uitvinding moet namelijk heel precies worden beschreven. Klopt de beschrijving niet, dan is er een relatief grote kans dat het octrooi juridisch weinig waard is. In het kader van niet geschoten is altijd mis is het natuurlijk mogelijk om een dergelijke kans voor lief te nemen.
Daarnaast is het mogelijk om de kans op een relatief zwak octrooi te reduceren. Dit kan bijvoorbeeld door tijd, indien mogelijk veel tijd, te investeren. Deze tijd wordt dan bij voorkeur besteed aan het bestuderen van octrooiliteratuur om vertrouwd te raken met het taalgebruik en eerder gepubliceerde uitvindingen.

 

Beoordeling van de aanvraag
Voor het verkrijgen van een rechtsgeldig octrooi dient een verzoek voor een nieuwheidsonderzoek bij het Octrooicentrum Nederland te worden ingediend. Het resultaat van dit onderzoek geeft een eerste indicatie van de juridische waarde van het octrooi. Meestal is dit resultaat 6 tot 9 maanden na het indienen van de octrooiaanvraag beschikbaar.

Het resultaat van het onderzoek kan natuurlijk ook aan een octrooigemachtigde worden voorgelegd. Een octrooigemachtigde kan bijvoorbeeld adviseren over de sterkte van het octrooi, het indienen van vervolgaanvragen en het aanspreken van een derde op inbreuk op het octrooi.

 

Wil je meer weten over octrooien stel dan je vraag onder aan deze blog of neem contact met ons op.

Marco Coolen

AOMB IP Consultants