De projectleider van morgen

Mikrocentrum,  8 juli 2015
shutterstock 44096851

Projectmanagement is een dynamisch vak dat beïnvloed wordt door trends en ontwikkelingen. Belangrijke speerpunten daarbij zijn snelheid en transparantie. Organisaties moeten snel in kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en een veranderende markt. Waar moet de moderne en toekomstgerichte projectleider rekening mee houden?

 

Actuele trends die nu aan de orde zijn:
 1. De flexibilisering van de arbeidsmarkt (door o.a. ZZP-ers).
 2. Het vervagen van de grenzen (zowel virtueel als fysiek).
 3. Voeren van generatiegericht beleid (door latere pensionering).
 4. Toegenomen transparantie (dankzij reviews en sociale media)
 5. Veranderende rollen (door de combinatie werk/privé)

 

Elke generatie projectleiders staat voor andere uitdagingen. De huidige tijdsgeest vraagt om professionele projectleiders die hun talenten aanwenden om deze veranderingen het hoofd te bieden.

Traditionele projectleiders zijn opgeleid om een optimum te vinden tussen tijd, geld en kwaliteit. Het leveren van het vooraf afgesproken resultaat wordt belangrijker gevonden, dan aan te sluiten op wat de opdrachtgever met het project beoogt te bereiken.

 

Een toekomstgerichte projectleider, beheerst competenties als…
 • Het oog hebben voor het nut van het projectresultaat (o.a. door goede afstemming en voortschrijdend inzicht te delen met de opdrachtgever)
 • Het bewaken van de toegevoegde waarde (ROI)
 • Het tonen van ondernemerschap (leiderschap)
 • Het beheersen van de sociale competenties (mensen centraal stellen)
 • Te denken in succesverplichtingen, in plaats van resultaatverplichtingen.

 

Dit vraagt om een projectmanager met flexibiliteit, creativiteit en lef. En vanwege deze veranderende eisen, doen projectleiders er goed aan om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van hun ‘soft skills’. Het bereiken van goed resultaat wordt namelijk in grote mate bepaald door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken en niet enkel door systemen en procedures.

 


Belangrijke aandachtspunten bij deze benadering zijn:
 • Kennis van de behoeften van mensen in de diverse levensfasen
 • Kennis van de kenmerken van de verschillende generaties
 • Het krijgen van commitment
 • Het integreren van de zzp’er in een projectteam.
 • Het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

Toepassing

Een toekomstgerichte projectleider, die blijft investeren in kennis en ontwikkeling, heeft ondanks alle uitdagingen een zeer goede kans om te excelleren. In de opleiding Technisch Projectleider wordt ingezet op competenties waarmee projectleiders daadwerkelijk bedrijfsmatige én maatschappelijke waarde leren toevoegen.