Een sterke toeleverketen? Deel intellectueel eigendom

Marco Coolen, AOMB IP Consultants,  9 september 2016
Delen van IE

Een deal met een grote onderneming is voor veel toeleveranciers een belangrijk moment. Bij het sluiten van zo’n deal is het doorgaans de klant die de voorwaarden bepaalt. Een vaak voorkomende voorwaarde is dat alle intellectueel eigendom van de klant is.


Het afstaan van intellectueel eigendom hoeft geen probleem te zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een speciaal voor een klant ontwikkelt product of proces. Dit kan anders zijn indien de toeleverancier op basis van opgedane kennis andere klanten wil ontwikkelen.

 

Intellectueel eigendom in de toeleverketen
Bij het afstaan van intellectueel eigendom kan de toeleverancier de opgebouwde kennis mogelijk niet voor nieuwe klanten gebruiken. Dit is gunstig voor de bestaande klant: concurrenten zijn op achterstand gezet. De vraag is echter of dit op de lange termijn een sterke toeleverketen oplevert.


Spelers in een toeleverketen hebben baat bij gezonde sterke medespelers, een keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Toeleverancier die andere klanten bedienen kunnen de keten versterken en mogelijk op termijn eigen producten ontwikkelen. Intellectueel eigendom lijkt dit soms in de weg te staan.

 

Licentie op een patent
Ondernemingen zijn echter vrij om intellectueel eigendom te delen. Zo kan een licentie op een octrooi worden gegeven aan een toeleverancier. Om concurrenten niet in het zadel te helpen kan de licentie worden beperkt tot een bepaalde toepassingsgebied. Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat ze willen.
Mocht je meer willen weten over een octrooilicentie kijk dan eens op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website staat onder andere een lijst met aandachtspunten voor het opstellen van een licentieovereenkomst. Belangrijke aandachtspunten, in het bijzonder wanneer de toeleverancier zo succesvol wordt dat de onderhandelingsposities verschuiven.

 

Marco Coolen
AOMB IP Consultants