Hoezo werken met vierkante wielen?

Thomas Diederiks,  2 oktober 2015
too busy to improve

Recent gaf ik een presentatie aan het operationeel management team van een toeleverancier van de high-tech sector, waarbij ik verkondigde: “Jullie werken erg hard, maar jullie werken met vierkante wielen in plaats van ronde”. Dit was gedurende mijn onderzoek naar de optimalisatie van een laag volume product naar voren gekomen.

 

Na deze woorden begin ik uit te leggen dat de huidige manier van produceren niet meer van deze tijd is. In deze tijden leveren de klanten een planning op waarbij aan wordt gegeven wanneer, op welke dag, producten aangeleverd moet worden: het just-in-time principe. Dit terwijl het bedrijf nog traditioneel denkt, op machine efficiency niveau.


Het bedrijf waar ik dit onderzoek heb gedaan komt van oudsher uit een omgeving waarin zij expert zijn de productie van hoog precisie (exotische-)metaalproducten. Zij merken dat de tijden zijn veranderd; waar enkele hoog volume producten tot 20 jaar geleden nog 70% van hun omzet vertegenwoordigde, dit nu gekelderd naar 50%. Het overige deel wordt steeds vaker opgevuld door laag volume producten die projectmatig worden afgenomen vanuit uiteenlopende industrieën. De vraag naar flexibele productie en snelle levertijd is toegenomen. Klanten willen niet meer 6 maanden wachten op een product, hoe complex het ook is om te maken. Nu bestellen, morgen aanleveren lijkt het credo.


Tijdens mijn presentatie leg ik uit dat het produceren van 100 producten, terwijl de klant er maar 10 vraagt voor een bepaalde datum, alleen maar negatieve consequenties heeft voor voorraden, capaciteit en flexibiliteit van de productie. Want wat er immers gebeurd is dat er 10 te laat worden geleverd maar de overige 90 veel te vroeg worden opgeleverd waardoor, deze op voorraad komen te liggen en er tijd wordt verdaan aan het produceren van artikelen die (nog) niet nodig zijn etc.

 

Er is echter een oplossing: Quick Response Manufacturing – een werkwijze die de voorraden reduceert en middels een tijd focus de doorloop tijd van de producten kan reduceren. Enthousiasme alom, maar ook wat kritische noten. Want als je een nieuwe theorie omarmt, wat doe je dan met het oude, in dit geval de formule van Kamp? Met die formule wordt toch de optimale serie grootte berekend.


Onderzoek heeft aangetoond dat de formule van Kamp, wat overigens een aangepaste versie is van Harris’ Economic Order Quantity model uit 1913, niet kijkt naar de tijd en aanverwante kosten die bij overproductie door het produceren op optimale serie grootte komen kijken. Het is daardoor niet wenselijk de formule van Kamp of een andere verbastering van Harris’ zijn EOQ formule te gebruiken.


Daarentegen zouden meer bedrijven de productie processen zo moeten inrichten dat er een zo kort mogelijke doorlooptijd gerealiseerd wordt van offerte naar oplevering.

 

Dat wil niet zeggen dat het toepassen van Quick Response Manufacturing vlekkeloos verloopt, zeker bij de eerste implementatie. Maar vergeet hierbij niet waar je het voor doet; een betere aansluiting op de klantbehoefte. “QRM shouldnt be the goal, but a tool to achieve a goal” (Aldus Dr. Suri, de bedenker van QRM)
Want heeft Quick Response Manufacturing zich eigenlijk niet al genoeg bewezen?

References

Gunasekaran, A., & Yusuf, Y. (2002). Agile manufacturing: A taxonomy of strategic and technological imperatives. International Journal of Production Research, 1357-1385.

Král, J. (2003). REVIEW ON THE HARRIS´S EOQ MODEL IN INVENTORY MANAGEMENT. Journal of Information, Control and Management Systems, 43-50.

Suri, R. (1998). Quick Response Manufacturing: A companywide approach to reducing lead times. New York: Productivity Press.