ISO en de High Level Structure HLS

Henk Vaars - ManualMaster, 27 augustus 2015

In deze blog geeft High Tech Platform-lid ManualMaster haar visie op ISO en de High Level Structure (HLS). Net als ISO hebben zij zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vernieuwing:


De International Organization for Standardization, ISO, vond zichzelf opnieuw uit door te gaan werken met High Level Structure. Die High Level Structure (HLS) is een structuur, een set eisen, om alle komende ISO-normen mee te vormen. De afzonderlijk te ontwikkelen ISO-normen en managementsystemen kunnen daardoor veel beter gaan samenwerken want ze hebben immers dezelfde moeder: de High Level Structure.


 
Samenhang door ISO

Nu we toch bezig zijn, moeten ze bij ISO gedacht hebben, voegen we verplichte aandacht (in de vorm van een vaste hoofdstukindeling voor alle ISO-normen) in voor risicomanagement, compliancemanagement, stakeholdermanagement en contextanalyse. Geen typische ISO-begrippen, maar ze komen in veel literatuur over strategie voor. ISO slaat daarmee de spijker op z’n kop en sluit aan bij een wens die veel kwaliteitsmanagers hebben: deel uit maken van de totale organisatie. Van hoog tot laag moet ook kwaliteitsmanagement business as usual worden.

 

Risico-identificatie

Bij onze klanten zien we op dit moment vooral meer aandacht uitgaan naar hoe nu om te gaan met dat risicodenken binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Managers zijn op zoek naar overzicht: Wat zijn dan onze kansen, bedreigingen, risico’s? Welke zaken doen er echt toe? In antwoord op deze vragen ontwikkelde ManualMaster een programma waarin organisaties begeleid worden naar de realisatie van een slimme en slanke (of lean) invulling van hun kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Kwaliteitsbewustzijn

Door de nieuwe ISO-norm en de ingesloten focus op risicobeheersing zal er meer aandacht komen voor kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers in plaats van voor de eisen aan een nieuw handboek of hoe je een bepaalde procedure moet documenteren.

ManualMaster ondersteunt organisaties via advies en de begeleiding naar een praktisch toepasbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Haar vernieuwde software neemt de risico’s op processen als uitgangspunt voor het systeem, inventariseert en analyseert risico’s volledig digitaal, registreert online de corrigerende en preventieve maatregelen, monitort openstaande acties en biedt realtime rapportage-mogelijkheden. Heeft u hier interesse in dan zijn zij te bezoeken tijdens de expositie op het Business Software Event 2015.

 


ManualMaster is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform