Lasers; Kent u de gevaren en de risico’s voldoende?

Chris Nillesen,  3 september 2015
Laserveiligheid

Naar aanleiding van de NOS op 3 uitzending van 25 maart, waarbij het gebruik van gevaarlijke illegale laserpointers kan leiden tot blijvende oogschade, heb ik samen met Tweede Kamer lid Kooiman (SP) vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van de Steur.

 

In de NOS-uitzending is te zien hoe eenvoudig deze gevaarlijke laserpointers te verkrijgen zijn, via webshops of in populaire vakantie oorden in het buitenland en hoe snel je hierbij blijvende oogschade oploopt. Het verkopen en het gebruik van krachtige laserpointers kan ook op grond van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit opleveren, bijvoorbeeld (poging tot) zware mishandeling. De Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht bieden de politie en het Openbaar Ministerie voldoende mogelijkheden om het dragen en onverantwoord gebruik van krachtige laserpennen effectief aan te pakken en hiertegen op te treden.

 

 

Uit de NOS reportage blijkt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders zich niet bewust zijn van de gevaren en risico’s bij het bezitten van deze gevaarlijke laserpointers. Laserveiligheid heeft nu de aandacht van de politiek, maar heeft ook uw aandacht? Gebruikt u lasers op uw werkplek of komt u ze daar tegen? Kent u de gevaren en de risico’s?

 

 

Lasers, laserproducten en lasermachines worden ingedeeld in een van de acht lasergevarenklassen: 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B en 4. Het is daarom van belang de laserklasse te kennen. Schadelijke laserpointers behoren al snel tot laserklasse 3B (gerede kans op blijven de oogschade). Welke laserklasse heeft uw laser op uw werkplek?

 

 

Bij het veilig gebruiken van hoog risicovolle lasers dienen technische veiligheidsvoorzieningen toegepast worden, naast procedures voor veilig werken en het gebruik van laserveiligheidsbrillen. Jongeren en hun ouders hebben hier geen weet van!

 

De laserveiligheidscursus biedt u als werknemer wél deze informatie om veilig te werken met lasers. Kennis waar u zowel in uw werk als privé veel baat bij heeft.

Gerelateerde opleidingen

Cursus Laser Safety Officer
Is of wordt laserveiligheid uw zorg? Volg dan deze cursus waarbij u in slechts twee dagen wordt opgeleid als Laser Safety Officer. Deze cursus is in lijn met de internationale laserveiligheidsnorm IEC 60825 en de regelgeving met betrekking tot kunstmatige optische stralingsrichtlijn 2006/25/EC.
Cursus Laserlassen in de praktijk
Tijdens de cursus Laserlassen leert u de mogelijkheden die lasers bieden en welke productkwaliteit u kunt behalen
Cursus Laserveiligheid
De cursus Laserveiligheid geeft u inzicht in de mogelijke gevaren van het werken met lasers. Zo leert u onder andere over de technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor een veilige werkplek. Bovendien wordt er een goede basis gelegd voor het uitvoeren van risicoanalyses.