Strengere regelgeving vergt goede handleidingen

Jack Postema,  4 oktober 2016
Handleiding Schrijven

Het belang van een goede handleiding

Veel bedrijven beseffen nu dat een handleiding of 'manual' meer moet zijn dan een vaak lastige en dure verplichting bij hun product. Onder andere de Machinerichtlijn (CE-markering!) heeft hiervoor gezorgd en ook de Wet Productaansprakelijkheid. Toenemende regelgeving en normering vergroten de aandacht voor de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing.

De gebruikershandleiding (algemene term uit de NEN 5509) mag geen stiefkindje zijn. Zij vormt een integraal onderdeel van de levering van uw product. Maar een goede gebruikershandleiding is uiteindelijk ook in het voordeel van de producent:

  • uw imago en dat van uw product(en) verbetert erdoor;
  • u krijgt een tevreden klant, die veilig werkt, tijd en geld bespaart;
  • u voorkomt onnodig uitrijden van uw servicedienst;
  • u voorkomt schadeclaims.

De juiste kwaliteit van uw handleiding

U bent als bedrijf in staat zelf uw handleidingen te schrijven na afloop van de cursus Schrijven van technische handleidingen.  Diverse documenten worden besproken, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding. Vooral de inhoud van de tekst bepaalt de kwaliteit van de gebruikershandleiding en niet de uiterlijke verschijningsvorm. Goede teksten voor handleidingen schrijven is een vak dat kan worden geleerd! Ook uw medewerkers kunnen dat leren; misschien is één schrijver al voldoende bij uw bedrijf.

Tips en trics bij het schrijven van handleidingen

Niet zo: "Hoofdstuk 0. Inleiding"
Maar zo: " 1. Inleiding"

Niet zo: "Het afvoeren van deze massa kan pas plaatsvinden nadat het 50% niveau van de vulling bereikt is."
Maar zo: "Als het vat half vol is, moet u de massa afvoeren."


Niet zo: "Ons bedrijf X is niet aansprakelijk voor een fout in deze handleiding"
Maar zo: "dat is bedrijf X wel!"


Niet zo: "U dient ervoor te zorgen dat de bouten niet verwijderd worden, om de stabiliteit van de machine te garanderen."
Maar zo: "Waarschuwing: Laat de bouten zitten. De machine blijft hierdoor stabiel."

Werken met praktijkvoorbeelden

Tijdens de cursus wordt per onderwerp steeds de noodzakelijke theorie helder behandeld. Daarna wordt geoefend met voorbeelden uit de praktijk, veelal ontleend aan eigen werk van u, als cursist. Zo ontstaat een op maat gesneden cursus. Deze no-nonsense opleiding is intensief. U wordt aan het werk gezet om te schrijven, want daar gaat het over!