Opleiding Gereedschapmaker 2020: antwoorden op de meest gestelde vragen

BAREND BLOM, OPLEIDINGSMANAGER KUNSTSTOF- EN MATRIJSTECHNOLOGIE, 19 november 2019
Opleiding gereedschapmaker

Voor veel werkgevers in de hightech maakindustrie is het momenteel erg lastig om vacatures voor gereedschapsmakers in te vullen. Daar komt bij dat binnen nu en 5-7 jaar een grote groep ervaren medewerkers met pensioen gaat. De tijd is daarom aangebroken om actief (nieuw) personeel op te leiden en gebruik te maken van de ervaring die nog binnen het bedrijf aanwezig is. Om hierbij te ondersteunen, biedt Mikrocentrum in samenwerking met Summa College sinds 2017 de Opleiding Gereedschapmaker aan. In 2020 staat er weer een nieuwe ronde op de planning, met startdatum 9 januari. Benieuwd? Dan geven we in deze blog antwoord op de meest gestelde vragen.

Vragen over de Inhoud en het lesprogramma

Wat houdt de Opleiding Gereedschapmaker precies in?

Om als aankomend Gereedschapmaker goed uit de voeten te kunnen is het kunnen lezen van technische tekeningen een must. Ook het juiste gebruik van meetmiddelen en het kunnen omgaan met vorm- en plaats toleranties en oppervlakteruwheden behoord bij de vakkennis die nodig is. Voor de aanmaak en het herstel van onderdelen is kennis van moderne CNC en conventionele verspaning (frezen, draaien, slijpen, vonken, etc.) belangrijk. Uiteraard komt het gebruik van gereedschapstaal voor de aanmaak van de matrijzen en stempels aan bod, met de bijbehorende oppervlakte behandelingen en coatings, maar ook de materialen van de eindproducten (plaatmateriaal, bandstaal, kunststof granulaat, etc.). Ook de opbouw van de constructie en het gebruik van standaard- en maakcomponenten, de machines en randapparatuur komt aan bod.

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

De bijeenkomsten bestaan uit klassikale theorielessen, het individueel maken van opgaven, het maken van tussentoetsen, gezamenlijke bedrijfsexcursies en een eindtoets. Bekijk het lesprogramma.

Wordt er ook praktijk gegeven?

Tijdens de lessen geometrische meettechniek leren de deelnemers meetmiddelen te hanteren en af te lezen. De richting matrijzen maakt tijdens de lessen ook gebruik van de bij Mikrocentrum aanwezige spuitgietmachines. Verspaning wordt niet praktisch gegeven. 

Wie zijn de docenten?

De lessen worden gegeven door diverse vakdocenten, specialisten binnen hun vakgebied met jarenlange ervaring. De excursies worden verzorgd door gastdocenten.

Vragen over het niveau, certificering en subsidies

Wat is het instroomniveau om deel te kunnen nemen?

Deelnemers hebben een vooropleiding MBO 3-4 nodig. Bij twijfel adviseren we een gesprek met de opleidingsmanager en/of docent(en).

Ontvangt de deelnemer een getuigschrift?

Iedere lesmodule wordt afgesloten met een tussentoets en opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Is er subsidie mogelijk?

Dit is afhankelijk bij welke brancheorganisatie een bedrijf is aangesloten. Zo biedt het opleidings-en ontwikkelingsfonds voor het metaalbedrijf OOM diverse mogelijkheden voor subsidie en bijdragen.

Is dit een erkende opleiding?

De opleiding heeft geen Crebo-nummer. Hiervoor is de opleiding te specialistisch en zijn de deelnemersaantallen daarom te beperkt. Het gaat om een branche erkende opleiding. Zowel Mikrocentrum als Summa College zijn erkende opleidingsinstellingen. 

Kan ik referenties krijgen?

Ja, we hebben bij de editie van 2016-2017 erg positieve reacties gehad van zowel bedrijven als deelnemers. Lees hier de blog met de reacties

Hoe kom ik aan geschikte kandidaten?

Zowel Mikrocentrum als Summa College zijn geen intermediair en houden bezig met de kerntaak opleiden. Voor de werving en selectie kunnen bedrijven zelf actief zijn of gespecialiseerde bureaus inschakelen.

Is een persoonlijk gesprek mogelijk?

Ja, de opleidingsmanagers komen graag met u in gesprek tijdens een bedrijfsbezoek. Dit kan telefonisch of via een vrijblijvend bedrijfsbezoek.

Praktische zaken

Wanneer start de opleiding, hoeveel bijeenkomsten zijn er en wat zijn de lestijden?

De startdatum van de opleiding staat gepland op donderdag, 10 januari 2019 en wordt afgesloten op 26 november 2020. In totaal zijn er 40 bijeenkomsten welke in de avond worden gegeven van 18:00 tot 21:30 uur. In de meivakantie, bouwvak vakantie en herfstvakantie zijn er geen lessen.  

Wat is de studiebelasting?

Naast het reizen naar- en het volgen van de lessen moet rekening gehouden worden met ongeveer 2-4 uur per week zelfstudie/huiswerk.

Op welke locaties worden de lessen gegeven?

De lessen worden gegeven bij Mikrocentrum in Veldhoven (nieuwe locatie De Run) en Teclab in Eindhoven (nieuwe locatie op Brainport Industrie Campus).  Daarnaast vinden er op vijf verschillende locaties lessen plaats gevolgd door een excursie.

Is er een startgarantie?

De eerste aanmeldingen zijn binnen! We doen er alles aan om de opleiding te starten. Echter, zijn we afhankelijk van een minimum aantal deelnemers. Denk hierbij aan 8 deelnemers voor Stempels en 8 deelnemers voor Matrijzen. Voor de organisatie is het van belang dat we alles zo vroeg mogelijk  kunnen vastleggen omdat we met een groot aantal docenten, locaties en lesmateriaal werken.  Wacht dus niet met het inschrijven van uw kandidaten zodat we dit initiatief kunnen voortzetten.

Wordt de opleiding alleen in het zuiden van het land gegeven?

De opleiding wordt uitsluitend gegeven in het zuiden van het land, de regio Eindhoven. We kunnen ons voorstellen dat de reisafstand voor sommige deelnemers lastig kan zijn. Mogelijk kunnen deelnemers carpoolen en/of vroeg in de middag reizen en op locatie gebruikmaken van studiefaciliteiten.

Ten slot: advies van de opleidingsmanager

"Ons advies is om de deelnemer te koppelen aan een ervaren mentor binnen het bedrijf. Dit zorgt niet alleen voor een betere leerbeleving bij de deelnemer maar zorgt ook voor het benutten en doorgeven van de aanwezige kennis en ervaring door de oudere generatie binnen het bedrijf. Ook adviseren we om meerdere deelnemers per bedrijf in te schrijven voor het samen kunnen reizen en interactie na het volgen van de lessen." Aldus Barend Blom. 

Meer weten over de opleiding Gereedschapmaker en direct inschrijven?

Bent u na het lezen van deze blog benieuwd en wilt u meer weten en/of direct aanmelden? Ga naar de opleidingspagina en meld u of uw kandidaten direct aan.

 

Naar de opleiding Gereedschapmaker