Stap voor stap naar een veilige machine

Pilz Nederland, 20 maart 2015
8 steps to safety machine

In de blogs 'Stap voor stap naar een veilige machine' worden de maatregelen op weg naar de CE-markering één voor één aan u voorgesteld. Informeer uzelf in deze blogpost over de risicobeoordeling en het veiligheidsconcept.
 

Achtergrond rechtspositie

Fabrikanten van machines zijn verplicht om voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat de machines of installaties aan alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen. De Machinerichtlijn is de maatstaf voor de veiligheid van machines en installaties binnen de EU. Ze schrijft een uniform veiligheidsniveau voor en garandeert zo het vrije goederenverkeer.
 

Stap 1: risicobeoordeling als sleutel tot machineveiligheid

Machinefabrikanten zijn op de Europese binnenmarkt verplicht om hun klanten uitsluitend veilige producten aan te bieden. Een fabrikant van een machine moet daarom in het kader van de Machinerichtlijn een risicobeoordeling uitvoeren. De risicobeoordeling omvat de volgende punten:

  • Vaststellen van de geldende geharmoniseerde normen en voorschriften
  • Bepalen van de grenzen van de machine
  • Vaststellen van alle gevaren in elke levensfase van de machine
  • Inschatten en beoordelen van het risico
  • Aanbevolen aanpak voor het reduceren van het risico

De hoogte van het risico wordt daarbij bepaald op basis van de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en op basis van de mogelijke ernst van het letsel.
 

Stap 2: het veiligheidsconcept opstellen

Het veiligheidsconcept beschrijft de technische maatregelen en garandeert de veiligheid van uw machines in overeenstemming met nationale en internationale geharmoniseerde normen. Een goed veiligheidsconcept zorgt voor een evenwichtige verhouding tussen veiligheidsvoorzieningen en productiviteit.

Het veiligheidsconcept omvat o.a. het gebruik van vaste en verplaatsbare veiligheidsvoorzieningen, systemen voor het stilzetten van machines en installaties, mogelijkheden voor het veilig uitschakelen van elektrische energie en onder druk staande vloeistoffen en gassen en het herkennen van arbeiders in gevaarlijke gebieden.

 

Wordt vervolgd…
Lees binnenkort part 2 van de blogserie over het thema veiligheidsdesign en selecteren van de veiligheidscomponenten.


Deze blog is afkomstig van PILZ Nederland, deelnemer van het Mikrocentrum High Tech Platform