Technisch gesproken; Try out and connect

Floris van Hall,  7 maart 2016
TechnischGesproken

Hallo, ik ben Floris van Hall, trainingsacteur en ik ben regelmatig het ‘levend oefenmateriaal' in trainingen van Mikrocentrum op het gebied van communicatie, leidinggeven en projectmanagement. Zo kunt u mij bijvoorbeeld tegenkomen als die medewerker in de training Coachend Leidinggeven die alleen maar beren op de weg ziet (de 'ja maar'-medewerker). Of als opdrachtgever in de training Communicatie voor Projectmanagers die de opdracht maar niet concreet maakt.

 

Als u mij of een collega tegenkomt in een training zijn wij er vooral om dienstbaar te zijn aan u en uw leerdoel. We helpen om leerdoel(en) concreet te maken en gaan daarmee aan de slag. Trainingsacteurs zijn er niet om het u lastig te maken, of in een hoek te zetten. Wij willen graag dat u op een prettige manier ervaart welke mogelijkheden er zijn om een gesprek (positief) te beïnvloeden.

 

Resultaat behalen
Technici zijn gepassioneerd met hun vak bezig en dat gaat over de inhoud. Tijdens de training horen we regelmatig van de deelnemers dat de uitdaging vaak zit in de manier van samenwerken, afstemmen of opdracht geven met of aan anderen.

En allemaal (medewerkers, collega’s, klanten, leidinggevenden) bezien een situatie vanuit hun eigen perspectief, met hun eigen belang en hun eigen doel in het gesprek dat u met ze voert.

 

De kans dat u zelf een goed resultaat behaalt hangt dus niet alleen van u af, maar ook van de ander. Meestal hebben we de neiging om sterkere argumenten te poneren, de ander te overtuigen om de kans op eigen succes te vergroten. Maar is dat wel de meest handige keuze.....?

 

R = K x A

 

Vaak ziet u dat de weerstand niet minder wordt als u met sterkere argumenten komt.
De kans op succes werkt volgens de volgende formule:
Resultaat = Kwaliteit x Acceptatie.

 

Kwaliteit kunt u zien als uw argumenten, uw voorstel of uw oplossing. De acceptatie ligt helemaal bij de ander en heeft niet zo zeer met de inhoudelijke oplossing te maken maar meer met het eigen belang, of een bepaalde bezorgdheid, angst of weerzin. Ik hoef aan techneuten niet te vertellen dat het weinig zin heeft om nog sterkere argumenten te verzinnen (K) als u geen of weinig (A)cceptatie hebt.

 

Daar ligt de winst dus; hoe krijgt u de acceptatie bij de ander groter? Dit gebeurt niet zozeer op inhoudelijke gronden (K) maar door de acceptatie, of de gunfactor te vergroten.

 

Hoe doe je dat, hoe krijg je daar feeling voor…? Door te oefenen met een trainingsacteur!
Oprecht interesse tonen in de ander, doorvragen, samenvatten, begrip tonen en effectieve feedback geven zijn de gespreksvaardigheden waarmee op relationeel vlak de acceptatie al snel vergroot kan worden.

 

Oefenen is cruciaal
Onderdelen in trainingen waarbij geoefend wordt met trainingsacteurs worden als meest waardevol en leerzaam ervaren.
De trainingsacteurs die ingezet worden staan bekend om:

  • hun realistisch spel
  • inlevingsvermogen, met het juist neerzetten van de ‘ander’
  • hun kennis van de werkvloer
  • een grote zorgvuldigheid in feedback geven

 

Dat maakt dat u in een veilige omgeving snel kan leren door te ervaren. Het oefenen is cruciaal om de gevonden vaardigheden toe te passen in de praktijk.

 

De filosoof Confucius zei immers al:
“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”