Van autoritair naar coachend leiderschap binnen een productieomgeving

Ariëlle van Gestel, 12 januari 2015
leidinggeven productieomgeving

Oude normen en nieuwe opvattingen over leiderschap zorgen vaak voor onduidelijkheid bij leidinggevenden binnen een productieomgeving. Bovendien zijn er behoorlijk wat verschillende opvattingen over de juiste manier van leidinggeven. De stijl van leidinggeven vormt hierbij de grondslag, waarbij we onderscheid kunnen maken tussen oude en nieuwe stijl: oftewel autoritair versus coachend.

Een goed voorbeeld is een heftige discussie die ontstond tijdens een leiderschapstraining bij een grote organisatie over het toepassen van regels. Eén van de teamleiders zei: ”Ik geloof dat wanneer ik mijn medewerkers een stukje vrijheid geef door hen ook buiten de rookpauzes af en toe een sjekkie te gunnen, ze veel meer voor mij overhebben. Het is een kwestie van geven en nemen.”  Er ontstond tumult binnen de groep. “Dat kun je niet maken! Op mijn afdeling is het onmogelijk om medewerkers buiten de pauzes te laten roken.” ”Waarom de één wel en de ander niet?” “Regels zijn er om de orde te houden en daar kun je niet zomaar je eigen draai aangeven.”, zo maar een greep uit de reacties.

Als reactie gaf de teamleider: “Mijn manager had er ook moeite mee, maar ik heb hem laten zien dat sinds ik hier werk de output met 10% gestegen is. Bovendien hebben we allemaal zo onze behoeften. Wat voor de ene persoon een sjekkie is, is voor de ander zijn banaantje. Ik heb tegen mijn medewerkers gezegd: ‘Als jullie de verantwoordelijkheid aankunnen en het gaat niet ten koste van het resultaat, dan heb ik er geen moeite mee.’”

Verschillen in opvattingen over leiderschap binnen een organisatie

Zoals uit bovenstaande discussie blijkt, zijn er heel wat verschillen in opvattingen over de manier van leiderschap binnen organisaties. Zo heerst er binnen de oude, directieve leiderschapscultuur bijvoorbeeld het beeld dat men zich moet richten op efficiency, kostenbesparing en het voorkomen van ‘waste’. De leidinggevende is hierbij dan ook vooral sterk sturend, bepaalt de richting en processen en deelt de taken uit.

Inmiddels is echter het besef ontstaan dat medewerkers zelf over de juiste kennis beschikken met betrekking tot het vormgeven van werkprocessen. Dit kan tegenstrijdig zijn met de oude leiderschapsstijl: aan de ene kant streeft men naar een zekere mate van voorspelbaarheid en stabiliteit, aan de andere kant wil men een gezond klimaat voor werknemers scheppen met meer flexibiliteit. Leidinggevenden voelen zich vaak in een spagaat zitten, want hoe is efficiency en kostenbesparing te combineren met het ontwikkelen van zelfsturende, proactieve en gemotiveerde medewerkers? Bij meer verantwoordelijkheid, hoort meer vrijheid en tijdens de eerdergenoemde discussie bleek dat dit andersom ook opgaat. Iemand moet de vrijheid die hij krijgt aankunnen en zich verantwoordelijk voelen. De teamleider sprak dan ook de wijze woorden: “Een medewerker kan pas verantwoordelijkheid gaan dragen, als wij hem hier de ruimte voor geven”.

Verandering door bewustwording op de werkvloer

Er gebeurde tijdens deze bijeenkomst iets zeer belangrijks en dit heeft alles te maken met hoe cultuurverandering tot stand komt: U kunt de mooiste managementmodellen hanteren, maar juist op de werkvloer moet er tussen de oren iets gebeuren. Het zijn juist dit soort gesprekken die voor die verandering kunnen zorgen.

Transformatie van oud naar nieuw kost tijd

Iedereen weet dat lang heeft geduurd voordat we accepteerden dat de aarde rond was. Zo kost het ook tijd dat wij onze nieuwe rol als leidinggevende omarmen. Deze dynamische rol vraagt om het continu afstemmen op wat de medewerker en de organisatie nodig hebben. Het zijn mijns inziens juist de ‘soft skills’ en begrippen als coachend leiderschap, authenticiteit, en dienend leiderschap die voor u het verschil kunnen gaan maken. Waar gaat u aan werken het komende jaar?

Trainingen coachend leiderschap voor technische omgevingen

Mikrocentrum organiseert speciaal voor (aankomend) leidinggevenden in een technische omgeving diverse leiderschapstrainingen. Hier krijgt u in een korte tijd gerichte handvatten om direct aan de slag te gaan met de nieuwe manier van leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan de cursus Leidinggeven op de werkvloer, Zelfmanagement of Coachend leidinggeven.

 

Naar trainingsaanbod