Ariëlle van Gestel

Arielle van Gestel

Over blogger Ariëlle van Gestel:
  • Gediplomeerd arbeids-en organisatiepsycholoog
  • Verzorgt de Leiderschapstrainingen bij Mikrocentrum
  • Oprichter van trainingsinstituut Vida Nova

De tijd waarin we leven

Als student aan de RUL begin jaren negentig werd ik reeds geconfronteerd met een veranderende visie t.a.v. effectief leiderschap. Al sinds de jaren vijftig vraagt de samenleving om een andere vorm van organiseren en leidinggeven. Er wordt gesproken over de ‘lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’.

Veranderende visie op organisaties

Daar waar voorheen bovenin de organisatie vrijwel alle verantwoordelijkheid werd gelegd, zoekt men nu naar wegen om deze lager in de organisatie te leggen. Dit betekent een enorme verschuiving qua mindset.

Leiderschap en Soft skills

Van de leidinggevenden wordt gevraagd om meer te coachen en delegeren. Bovendien worden veel productiebedrijven geconfronteerd met de vraag: “Hoe combineer ik efficiency en kostenbesparing met het ontwikkelen van zelfsturende, proactieve, creatieve en gemotiveerde medewerkers?” Lean en Six Sigma lijken grotendeels antwoord te geven op de eerste helft van de vraag. Als trainer/coach buig ik mij reeds meer dan 20 jaar over het tweede gedeelte.
 

Praktisch

In mijn blogs maak ik u graag deelgenoot van mijn kennis en persoonlijke ervaringen die ook binnen úw organisatie een verschil kunnen gaan maken. Centrale terugkerende thema’s worden:

  • Concrete handelingen en interventies die u kunt toepassen om een cultuuromslag te bewerkstelligen
  • Bewustmaking van wat die gewenste cultuuromslag inhoudt en belangrijk maakt.
  • Laten zien hoe dit proces binnen uw eigen werkveld speelt.
  • Het aanreiken van werkvormen die u binnen dit proces kunt inzetten.
  • En diverse inspirerende voorbeelden hiervan binnen grote en kleinere productiebedrijven, waarbij ook de medewerkers aan het woord komen.

 
Een citaat van Leif Edvinsson (Zweedse managementwetenschapper) geeft duidelijk een veranderende visie op leidinggeven aan; “Leidinggevenden zullen meer en meer moeten investeren in zaken zoals cultuur, waarden, ethiek en andere immateriële zaken. In plaats van managers, moeten zij kwekers en verhalenvertellers zijn, om mensen te inspireren”.

Mijn blogs hoop ik u te inspireren en motiveren om een leider te worden die uw organisatie en onze samenleving nodig heeft.