Crossover Agri Food - Maakindustrie krijgt vorm

Amsterdam Economic Board,  2 december 2015
4d2351d81df2c3682fadbb71cbc2f4fb normal

Begin juni is in het kader van de kennis-en innovatieagenda’s van de topsectoren een nieuwe roadmap gepresenteerd op het snijvlak van Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech-Systemen en Materialen en ICT. Deze crossover is tot stand gekomen in een brede samenwerking tussen de topsectoren, FME, bedrijven en kennisinstellingen.

 

Aalt Dijkhuizen (voorzitter van het topteam AgriFood) en Amandus Lundqvist (voorzitter van het topteam HTSM) hebben dit crossover-initiatief sterk ondersteund. Voor Dijkhuizen is het logisch om de handen ineen te slaan:

'Door hightechsystemen en -materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT toe te passen, zal de agrifoodsectorsector de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet beter aan kunnen. Dit zal de concurrentiepositie van deze sectoren verbeteren en nieuwe kansen voor export opleveren.'

 

Om deze kansen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er intensief tussen de betreffende sectoren wordt samengewerkt. De roadmap High Tech to Feed the World is ontwikkeld om deze samenwerking te stimuleren. In de roadmap zijn de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, food products en machinebouw voor de voedselverwerking vervlochten met technologische ontwikke­lingslijnen op gebied van materialen, data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en -integratie.

 

Amandus Lundqvist: 

‘Het is zeker geen eenrichtingsverkeer. De hightechsector wordt uitgedaagd om oplossingen te vinden voor toepassingsproblemen: de non-uniformiteit van producten, de omstandigheden waaronder de systemen moeten functioneren, en de beperkte economische ruimte die er voor innovaties is. Met haar strikte regelgeving en hoge economische en ecologische druk is Nederland de ideale ‘pressure cooker’ om deze nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en tot waarde te brengen. Een groot aantal bedrijven, instellingen en organisaties hebben geparticipeerd in de ontwikkeling van deze cross-over en zijn gecommitteerd om daaraan bij te dragen.'

 

In de komende maanden zal de roadmap nader worden uitgewerkt en zullen de boegbeelden met de kennispartners en de overheid in overleg gaan om afspraken te maken over de ondersteuning. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in het Innovatiecontract 2016-2017 dat 5 oktober zal worden getekend.


Bron: Amsterdameconomicboard.com

Download:

Publicatie roadmap High Tech to Feed the World