DARE!! Instruments haalt grote order Chinese ruimtevaart binnen

DARE!! International,  2 december 2015
shutterstock 5798548

Na in 2014 voorzichtige stappen op de Chinese ruimtevaart markt te hebben gezet, heeft DARE Instruments nu een grote opdracht voor de levering van een Passive Intermodulatie Systeem binnengehaald.

 

Het systeem zal worden gebruikt voor het meten van intermodulatieproducten in passieve elementen, zoals satellietantennes. De belangrijkste reden om PIM effecten juist in kaart te brengen vóór de lancering is het gevaar dat een PIM product van een hogere orde het ontvangst kanaal van de satelliet kan verstoren en daarmee de juiste aansturing vanaf aarde in de weg staat. Het betreft een high-tech systeem dat wordt ontwikkeld met partners uit de UK, Canada, en Spanje. DARE!! Instruments is de ontwerper van dit systeem en fungeert als hoofdaannemer voor het project dat begin volgend jaar moet worden opgeleverd. Het bedrijf uit Woerden geeft hiermee invulling aan het streven zich verder te ontwikkelen tot een vooraanstaand leverancier van hoogfrequent meetsystemen.

 

Kennis hoogfrequent technologie

Al sinds de oprichting in 1992 is DARE!! gericht op hoogfrequent technologie en dan met name het veld van de Elektromagnetische Compatibiliteit. Over de laatste 15 jaar heeft het bedrijf verschillende baanbrekende innovaties het licht laten zien waaronder de Laser gevoede veldsterkte sensor, het multifunctioneel testcentrum en zeer de recent de veldgenerator gebaseerd op een actieve breedband antenne array. Eind 2013 is de beslissing genomen de ruime kennis op dit gebied, breder in te zetten en de activiteiten uit te breiden naar systeemverkoop.

 

"Nulling systeem"

Dit resulteerde begin 2014 in een opdracht van de Chinese overheid voor het leveren van een nulling systeem waarmee zogenaamde multipactor effecten in satellietonderdelen kunnen worden gemeten. Het uiterst complexe systeem is in een recordtijd van drie maanden ontwikkelt, geproduceerd, getest en geleverd! Multipactor effecten treden op in vacuüm en kunnen onder bepaalde condities leiden tot een lawine effect van vrije elektronen welke effectief een kortsluiting in het systeem veroorzaken. De succesvolle afronding van dit systeem heeft indirect tot deze laatste opdracht geleid.

 

Passieve Intermodulatie

Intermodulatie treedt op in niet lineaire systemen, vaak actieve systemen ofwel systemen die halfgeleiders bevatten. Bij Passieve Intermodulatie ook wel afgekort tot PIM, wordt de intermodulatie juist veroorzaakt in passieve componenten zoals kabels, antennes en connectoren wanneer twee of meer signalen in een dergelijk component worden samengevoegd. Het gebruik van verschillende geleidende materialen met verschillende galvanische potentialen is de bron van het PIM-effect.


Dit is een effect dat al geruime tijd bekend is en de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen met name bij GSM-antennes. Ook hier worden verschillende zend-kanalen samengevoegd in één antenne hetgeen tot ongewenste bijproducten kan leiden. Reeds in 2002 heeft DARE!! een multi-carrier systeem voor het meten van PIM geleverd aan Kathrein, één van de grootste leveranciers van GSM-antennes ter wereld. Liggen de te meten niveaus voor "standaard" PIM-meetsystemen rond de -100 dBm bij een carrier vermogen van 43 dBm (20 Watt) , het systeem dat DARE!! Instruments nu moet leveren, heeft een specificatie van -105 dBm bij twee draaggolven met een vermogen van 50 dBm (100 Watt)! Dit is een onderdrukkingswaarde van -155 dBc. Het systeem zal grotendeels in golfpijptechnologie worden gerealiseerd.
Dergelijke waarden zijn vereist bij het meten van PIM in antennes voor satellietsystemen. Om deze ongelofelijk hoge waarde te kunnen realiseren, dienen verschillende onderdelen speciaal ontwikkeld te worden. Zo zijn er speciale connectoren ontworpen die zelf een nauwelijks meetbare bijdrage aan de intermodulatie leveren.

DARE!! Instruments levert en ondersteund haar programmatuur en producten wereldwijd door middel van een uitgebreid netwerk van professionele partners. Het realiseren van deze opdracht was niet gelukt zonder de intensieve samenwerking met de Chinese partner en voor het realiseren van het project wordt nauw samengewerkt met diverse internationale partners.

 


DARE!! is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform