De freesbank wordt smart

Mikrocentrum, 25 augustus 2016
Freesbank Smart

Op de komende editie van de AMB in Stuttgart tonen exposanten misschien wel méér CNC-machines dan ooit. Ogenschijnlijk verandert er weinig aan het concept van frees- en draaibanken, of het is een toenemend aantal assen. Onderhuids, met name op het vlak van de besturing en de digitalisering, zijn de veranderingen des te ingrijpender. En daar staan we nog pas aan het begin van transformatie hoe CNC-machines bediend worden.

 

Smart industry speelt een toenemende rol bij de CNC werktuigmachines. Fabrikanten spelen daar op in, bijvoorbeeld door de human machine interfaces van hun besturingen geschikt te maken voor apps. De wijze waarop we met software op onze smartphones omgaan, dringt door tot de CNC-machines.


DMG Mori heeft enkele jaren geleden als een van de eerste deze stap gezet met Celos, wat eigenlijk niet meer of minder is dan een schil over de machinebesturing heen. Andere fabrikanten, zoals Okuma en Chiron, zetten eveneens sterk in op deze trend. Siemens doet eveneens mee, bijvoorbeeld door via de smartphone de status van de machine zichtbaar te maken.

Intuïtieve bediening
In eerste instantie waren deze apps vooral bedoeld om de bediening van de machines te vergemakkelijken. ‘De meest recente ontwikkeling is dat de inhoud van de apps in toenemende mate losgekoppeld wordt van hun oorsprong', constateert professor Jivka Ovtcharova van het KIT, het Karlsruher Institut für Technologie. De apps ontwikkelen zich in dezelfde richting als diensten: de inhoud valt uiteen in de kleinst mogelijke onderdelen. ‘Atomising' noemt Ovtcharova dit. Zij verwacht dat in de toekomst dit soort diensten, vormgegeven via een app, zich gaan clusteren rond toepassingsscenario's. Hierdoor krijgt de gebruiker een intuïtief bedienbare interface die gekoppeld is aan de toepassing van dat moment en zijn persoonlijke voorkeuren. Precies zoals ook op de smartphone dezelfde app de ene keer andere informatie zal geven dan de andere keer. Context gevoelig dus. ‘Als gevolg hiervan zal de mate waarin machines intuïtief te bedienen zijn sterk toenemen. De complexiteit van de machines wordt onzichtbaar voor mensen.' Een voorzichtige aanzet voor wat Ovtcharova hiermee bedoelt, is terug te vinden in de nieuwste besturing van Hurco. Afhankelijk van wat de CNC-operator op een bepaald moment doet, zijn op het scherm meer of minder softkeys zichtbaar. Er wordt enkel de informatie getoond die op dat moment relevant is.

 

Bron: Vraag & Aanbod