Eindhoven stimuleert regioversterking, Speciaal fonds (SRE) voor samenwerkende organisaties

Mikrocentrum, 17 februari 2016

Samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen in de regio Eindhoven kunnen tot en met 31 maart subsidie aanvragen bij het SRE Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven.

 

SRE helpt om samenwerkingsprojecten van de grond te krijgen

Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het uitwerken van een businesscase, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Samenwerkende organisaties die van plan zijn om deze innovatieactiviteiten uit te voeren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Zolang hun project maar een positief effect heeft op de economie in Zuidoost-Brabant. Dat kan een innovatief project zijn dat nieuwe kennis naar de regio brengt, maar ook projecten die werkgelegenheid creëren in de regio Eindhoven komen hiervoor in aanmerking.

 

Het stimuleringsfonds is opgezet om (innovatieve) projecten een kans te bieden succesvol te worden. Volgens het fonds liggen er namelijk kansen genoeg en zijn de vooruitzichten voor innovaties veelbelovend. Maar omdat de financiering om deze ideeën van de grond te krijgen vaak ontbreekt, investeert het fonds juist in dit soort projecten. Voorbeeld van eerder gesubsidieerde innovatie is een machine die pallets met lading zekert tijdens transport. Maar ook de ontwikkeling van een elektronische pleister voor diabetische voetzweren is een project dat tot stand is gekomen met financiering vanuit het SRE.

 

SRE-subsidie aanvragen tot en met 31 maart

Het stimuleringsfonds werkt volgens een tenderprincipe. Dat betekent dat alle samenwerkende organisaties hun projecten tot en met 31 maart kunnen indienen. Vervolgens krijgen de projecten die de grootst aantoonbare toegevoegde waarde bieden voor de werkgelegenheid, innovatie en concurrentiepositie van de regio ook daadwerkelijk subsidie.

 

Wilt u gebruikmaken van deze subsidie, of zoekt u een samenwerkingspartner in de regio? Dan is het goed om te weten dat PNO Zuid niet alleen een groot netwerk heeft in de regio, maar ook veel ervaring heeft op het gebied van subsidies in de regio Eindhoven.

 

Bron: PNO Consultants