ENGEL Benelux Student Award 2015

Mikrocentrum,  2 december 2015
Engel

Engel Benelux ondersteunt samenwerking met hogescholen. Zodoende heeft Engel in 2014 ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum, een studentenprijs ingesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan de toetreding van jonge mensen tot de kunststoffen- en rubberindustrie, het bevorderen van samenwerking tussen bedrijfsleven en hogescholen en het stimuleren van innovatieve, duurzame en efficiënte toepassing van kunststoffen en elastomeren.

 

Engel Benelux Student AwardDeze studentenprijs is een aanmoedigingsprijs voor HBO studenten die bij de afronding van hun studie blijk geven van interesse in de ontwikkeling en toepassing van kunststoffen in onze hedendaagse en toekomstige maatschappij waarbij duurzaamheid, productie en energie efficiency, innovatie en maatschappelijk verantwoord gebruik kenmerkende aspecten zijn.

De deelname staat open voor studenten aan een HBO instelling binnen de Benelux die in het huidige studiejaar hun aan kunststoffen en/of elastomeren gerelateerde afstudeerscriptie maken.

Inschrijving staat open tot 20 juni 2015 en de nominaties zullen rond 8 juli 2015 bekend gemaakt worden. Een vakjury van deskundigen uit de kunststof en rubber gerelateerde industrieën (waaronder Mikrocentrum) zullen de scripties beoordelen en drie winnaars aanwijzen. De prijzen bestaan uit een geldbedrag en een bedrijfsoriëntatiereis. De publieke prijsuitreiking zal in september 2015 plaatsvinden.    

Voor meer informatie en deelname:

 


Engel Benelux is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform