Jubilerend Arnold + Siedsma behaalt ISO 9001

Arnold + Siedsma ,  2 december 2015
9 BEELD bij Jubilerend Arnold + Siedsma behaalt ISO 9001

Op 13 juli 2015 heeft Lloyd´s Register LRQA aan Arnold + Siedsma het ISO 9001 certificaat uitgereikt. Arnold + Siedsma is het eerste grote Nederlandse IP-bureau met buitenlandse vestigingen dat dit certificaat ontvangt.

 

In het jaar dat het internationale octrooi- en merkenbureau haar 95-jarig jubileum viert, heeft Lloyd´s Register LRQA het kwaliteitsmanagementsysteem van Arnold + Siedsma goedgekeurd volgens de norm ISO 9001. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op ʽdienstverlening op het gebied van beschermen en handhaven van intellectueel eigendomʼ. Het certificaat is geldig voor alle Nederlandse en buitenlandse vestigingen.

 


95-Jarig jubileum

Het huidige Arnold + Siedsma werd in 1920 opgericht door ir. A.E. Jurriaanse en ir. J. Knoop Pathuis, die zich met een octrooibureau in Den Haag vestigden. In 1934 voegde de huidige naamgever, ir. A.F. Arnold, zich bij het kantoor. De tweede naamgever, ir. A. Siedsma, sloot zich in 1964 aan.


Vanuit de ambitie dicht bij opdrachtgevers te willen zitten, opende het bureau vanaf 1970 verschillende vestigingen in Nederland. In 1977 kwam daar de eerste buitenlandse vestiging bij: in München, dicht bij het hoofdkantoor van het Europees Octrooibureau (EOB). In 1987 werd in België de eerste vestiging geopend (Antwerpen) - in 2012 gevolgd door een tweede in Brussel. Op dit moment telt Arnold + Siedsma elf vestigingen: Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Antwerpen, Brussel en München. Het hoofdkantoor is nog steeds in Den Haag gevestigd.


Niet alleen het aantal vestigingen, ook de dienstverlening van Arnold + Siedsma groeide gestaag. Wat in 1920 begon als bureau met uitsluitend octrooigemachtigden, werd in 1973 uitgebreid met de sectie merken & modellen, bemand door gespecialiseerde merken- en modellengemachtigden. Door twee fusies (in 1997 en 2010) kreeg het kantoor later ook een sectie met gespecialiseerde IP-advocaten in eigen huis.


Anno 2015 is Arnold + Siedsma is een full-service dienstverlener voor juridische bescherming van intellectueel eigendom (IP). Circa 150 gespecialiseerde medewerkers zijn dagelijks bezig om de IP-belangen van nationale en internationale opdrachtgevers te behartigen. Van onderzoek en advies, het vastleggen van octrooien tot en met het registreren en beschermen van octrooien, merken, modellen en andere IP-rechten.


Nieuw logo

Met een nieuw dagelijks bestuur - onder voorzitterschap van Paul Hylarides - wil Arnold + Siedsma ook haar identiteit hernieuwd uitdragen. Behalve het ISO 9001 certificaat introduceert Arnold + Siedsma in dit jubileumjaar daarom ook een nieuw logo. Het oude, vertrouwde logo zal per 1 augustus 2015 verdwijnen.
Het nieuwe logo zet het merk Arnold + Siedsma krachtig neer. Het logo is compact en robuust vormgegeven, met een grote herkenbaarheid in alle online en offline communicatie. De huisstijl van Arnold + Siedsma wordt gelijktijdig aangepast. Als huisstijlletter is gekozen voor de Segou UI: een tijdloze letter met een goede leesbaarheid.


Arnold + Siedsma is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform