Mikrocentrum lanceert nieuw AgriFoodTech evenement

Mikrocentrum, 31 maart 2016
AgriFoodTech VakbeursCongres

Hét podium voor technologische ontwikkelingen in de AgriFood-sector

 

Technische innovatie verandert in steeds sneller tempo de wijze waarop voedsel waarde kan genereren voor menselijke en dierlijke gezondheid, voedselproductie en voedselkwaliteit wordt georganiseerd maar ook hoe voedsel zijn weg vindt naar uiteindelijke consumptie. Nieuwe businessmodellen doemen op. De sector wil meer waarde bieden aan de consument en de maatschappij – in termen van kwaliteit en beleving, gezondheid en duurzaamheid, groei en voedselzekerheid. Uiteraard gaat het ook om meer waarde voor de bedrijven, denk aan onderscheidend vermogen en uiteindelijk omzet en winst. Momenteel bedraagt de markt voor AgriFoodTech ongeveer 17 miljard, maar deze heeft de potentie om te verdubbelen. Kansen te over dus voor de sector, maar hoe die te grijpen? Deze vraag staat centraal in de nieuwe AgriFoodTech vakbeurs, die Mikrocentrum als onafhankelijk kennis- en netwerkorganisatie voor de industrie organiseert. De première van AgriFoodTech is op 14 en 15 december in Den Bosch.

 

Nieuw event – hightech kansen voor de AgriFood
AgriFoodTech is een vakbeurs met congres rond technologische innovatie, expertise-ontwikkeling en samenwerking. Op het event kunnen fabrikanten, system integrators, toeleveranciers, ontwikkelaars, ontwerpers, onderzoekers, dienstverleners en gebruikers uit de verschillende AgriFood-waardeketens elkaar ontmoeten, van elkaar leren en tot nieuwe business komen. Als onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum voor de industrie is Mikrocentrum bij uitstek de partij om over de volle breedte van de AgriFood-sector een podium te geven aan (high-tech) oplossingen voor kwaliteits- en procesoptimalisatie. Tijdens de kick-off bijeenkomst d.d. 23 maart was er al grote belangstelling bij bedrijven en kennisinstellingen om zich daar te presenteren. Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren o.a. Frans Kampers (Wageningen Universiteit), Elies Lemkes (ZLTO) en Marcel van Haren (GMV)

 

Alles onder één dak
AgriFoodTech 2016 presenteert alle technologische ontwikkelingen onder één dak en bestrijkt de gehele AgriFood-keten, van engineer tot gebruiker. Organisator Timo van Leent (Mikrocentrum) mikt op kennisoverdracht, ontmoeting en nieuwe businesskansen. Bezoekers zijn professionals uit de (high-tech) maakindustrie; zaadveredeling & productie; land- & tuinbouw, veeteelt en sierteelt; voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie; retail & horeca; onderwijs & wetenschap; overheid en zakelijke dienstverlening. Er zijn themapleinen, live-demo’s en een expositie met naar verwachting 150 specialistische bedrijven en kennisinstellingen. Het exposantenprofiel is zeer breed met o.a. 3D-printen, slimme materialen, robotica, sensortechnologie, machine- & apparatenbouw, vision, software, big data, informatietechnologie, precisielandbouw en verpakkingstechnologie.

 

Hoogwaardig congres
Het lezingenprogramma bestaat enerzijds uit neutrale keynote lezingen welke zorgvuldig door een onafhankelijke programmacommissie worden uitgekozen. Anderzijds kunnen ook exposanten een expertiselezing verzorgen. Het congresprogramma is verdeeld over diverse zalen. Op één van de twee beursdagen organiseert AgriFoodTech Platform het congres: “Van Maatschappelijke dialogen naar technologische oplossingen”. Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, landdegradatie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. Van de bestaande landbouwgrond kunnen we door slimme technologieën de voedselproductie verhogen en voor deze uitdagingen een oplossing bieden. We moeten met elkaar in dialoog om tot een duurzame toekomst te komen. Daarmee kunnen we dicht bij huis beginnen. Maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector kunnen we samen oplossen met technologische en sociale innovatie. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een toekomstbestendige agrifoodsector in Nederland. Hiermee kunnen we onze positie als wereldkoploper van efficiënte productie behouden en verder uitbouwen.


Intensieve samenwerking
AgriFoodTech 2016 vindt plaats op woensdag 14 en donderdag 15 december in 1931Congrescentrum Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Voor de organisatie van het gratis toegankelijke event wordt intensief samengewerkt met AgriFoodTech Platform, ZLTO, GMV, Wageningen UR, High Tech NL, Libéma en FME.

 

Foto kick-off. Op 23 maart vond de kick-off plaatst. Deze succesvolle bijeenkomst trok maar liefst 130 enthousiaste deelnemers.

Meer weten?
Kijk op www.agrifoodtech.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo van Leent, manager Vakbeurzen en Congressen bij Mikrocentrum, 040 – 296 99 22, t.leent@mikrocentrum.nl.

 

AgriFoodTech kickoff