ELTA+100: Naar een toekomstbestendige luchtvaart

Mikrocentrum, 30 juli 2019

Op woensdag 4 september wordt er 100 jaar Nederlandse Burgerluchtvaart gevierd. Dit wordt gedaan door het organiseren van een ELTA - 100 Symposium.

De Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) vond plaats van 1 augustus-14 september 1919 op de Noordoevers van het IJ in Amsterdam en werd met meer dan een half miljoen bezoekers een ongekend succes in combinatie met de start van van KLM, Fokker, NLR en Schiphol in 1919 en de daaropvolgende vooraanstaande positie van ons land in de wereldluchtvaart. Na een korte terugblik is het symposium hedendaags- en toekomstgericht en wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNVvL & IGC Amsterdam.

Woensdag 4 september 2019 - 13.00-22.00
Koninklijke Industrieele Groote Club (IGC)
Dam 27, 1012 JS Amsterdam

Programma:
13.00 Ontvangst deelnemers
13.45-18.00 Symposium
18.00-19.30 Netwerkborrel
19.45-22.00 ELTA Memorial dinner

 • Opening, dagvoorzitter mr. R.D. van Dam ( Internatioaal Luchtvaart Jurist )
 • Filmimpressie ELTA-100
 • Luchtvaartinitiatief ELTA: mr.dr. R. Schnitker, voorzitter KNVvL ( Koninkljke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart )
 • Luchtvaart en Amsterdam: mr. P. Wevers, voorzitter ORAM ( Ondernemersvereniging Regio Amsterdam )
 • Economisch belang Luchtvaart: drs. R. Lieshout, SEO - UvA. ( Head of Aviation Economics )
 • Korte Pauze
 • De betekenis van Generaal Snijders voor de miltaire en burgerluchtvaart door Lt. Generaal dr. D. Starink
 • Ontwikkeling van voortstuwing: dr. H.W. Jentink (NLR)
 • Luchtvaarttechnologie naar 2050: Prof.dr.ir. L.L.M. Veldhuis ( Faculty of Aerospace Engineering TUDelft, Flight Performance and Propulsion )
 • Ontwikkeling Mainport Schiphol: drs. D. Benschop, CEO Schiphol Group
 • Remove before Flight " : ir. Marc Pieters, Technisch Trainee KLM Engineering & Maintenance
 • Paneldiscussie met o.a : Prof. dr. H.G.C. Werij, Dean Faculty of Aerospace Engineering TU Delft, Christophe Hermans, Director DNW & Chief Technology Adviser NLR, President NVvL,
 • Voorzitter CEAS Aeronautical Branche, Steven Soederhuizen: Vice President and Managing Director Fokker Aerostructures en verder een vertegenwoordiger van de KLM.
 • Netwerkborrel en daarna
 • 19.45 Diner: Dinner Speech: VTH > LR > Delft Aerospace " toen, nu en in de toekomst " door Prof. dr. ir. J.L. van Ingen, voormalig Decaan Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.

Aanmelden via:
https://eu.123formbuilder.com/form-25865/