Wageningen UR start researchprogramma 'Precision Farming 2.0'

Wageningen UR,  2 december 2015
Agro precision

De Wageningse Universiteit is op 19 juni 2015 het research programma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' (Towards Precision Farming 2.0) gestart. Het doel is om met 20 partners (publiek-privaat) onderzoek te doen naar strategische thema's in precisielandbouw, waarbij sensor data, models, ICT en mechanisation aan bod komen met als doel duurzame applicaties te ontwikkelen. 

 

Wageningen UR bericht hierover: 

"Over the next four years, the idea is to accelerate the implementation of precision farming, thus benefiting growers, the various supply chains and society. The partners participating in the research programme include end-users, suppliers, supply chain parties and research institutes.

 

The name ‘Towards Precision Farming 2.0’ has been chosen because agriculture is now ready to make the next big step forwards, thanks to recent technological developments. Precision Farming 1.0 is already in place on many Dutch farms; the step towards using GPS and controlled traffic farming systems has already been taken for the most part. If this is combined in a smart way with currently available and site-specific sensor data on soils and crops, precision farming will become possible in practice. Version 2.0 concentrates on sensor data, models, ICT and mechanisation, combining these components to create effective and sustainable applications."

 

 

There are four important reasons why Precision Farming 2.0 has not been implemented very much yet: 

  1. Firstly, the sensor images now being produced are only of limited use.
  2. Secondly, there are still not enough models and decision rules available for translating the sensor images and data into cultivation measures with an added value for the users: the growers and sub-contractors.
  3. The third reason is that the ICT infrastructure, data exchange ability and standardisation are still incomplete.
  4. And the final reason is that users know too little about the advantages that precision farming can offer.

 

 

These reasons were confirmed recently in an investigation carried out by the EIP-AGRI focus group ‘Mainstreaming precision farming’.  The research programme Precision Farming 2.0 comprises 12 projects for working on a solution to these problems. The projects focus on satellite image usage, soil and crop sensors, integration and applications, plot characteristics and potential yields, ICT support and knowledge dissemination. The topic of knowledge dissemination involves working on exchange within the partnership and on knowledge transfer to education and cultivation practice.

 


Wageningen UR - Greenvision is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform. 

Ook interessant:

Cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie
Er wordt steeds kleiner, sneller en nauwkeuriger geconstrueerd. De cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie leert u alle do’s en dont’s bij het ontwerpen van precisiemechanismen. Dit helpt u zelf oplossingen te genereren voor kritische ontwerp aspecten.
Cursus Tekeninglezen
Een goed doordachte en generieke opgezette technische tekening met functionele bematingen is noodzakelijk voor een vlot verlopend productieproces. De cursus Tekeninglezen leert u zowel technische tekeningen te interpreteren als welke eisen u aan een technische tekening kunt stellen.
Cursus Vacuümtechniek
De cursus Vacuümtechniek maakt u wegwijs in de basisprincipes van het fenomeen vacuüm en leert u welke aspecten hierbij een belangrijke rol spelen. Onderwerpen als drukgebied en -meters, materiaalgebruik, pompprincipes, componenten, reinheid, ontgassing en assemblage komen hierbij aan bod.