Ritsen op de energiesnelweg

ECN Environment & Energy Engineering,  2 december 2015
ECN

Duurzame energiebronnen zijn sterk in opkomst. Vorig jaar is het aantal zonnepanelen in Nederland verdubbeld. Een succes? Zeker, maar nu wordt het tijd dat fossiele en duurzame energie gaan ‘ritsen’ op de energiesnelweg.

 

High Tech Platformlid ECN helpt bedrijven en overheden bij systeemintegratie.   “Systeemintegratie is één van de grootste energie-uitdagingen voor de toekomst”, legt Rob Kreiter van ECN uit. “We moeten ermee leren omgaan dat het energie-aanbod van duurzame bronnen als wind en zon variabel is. Helaas is het niet zo dat 24 uur per dag de zon schijnt en de wind waait. Een duurzaam energiesysteem vraagt om herindeling van de markt, het beleid en een aangepast energiegedrag van bedrijven en consumenten.” 

 

 

Van studies tot boutjes en moertjes

Er is niet één oplossing voor systeemintegratie. Rob: ”Systeemintegratie is breed en complex. ECN is er op alle fronten mee bezig: van abstract tot heel concreet. Zo voeren we internationale systeemstudies en marktanalyses uit, maar ontwikkelen we zelf ook opslagtechnologie. In Nederland zien we daarnaast kansen voor de procesindustrie. We onderzoeken nu bijvoorbeeld hoe elektriciteit een rol kan spelen in chemische processen en hoe de energievraag van industriële processen flexibel te maken is.”

 

Concurrentievoordeel op prijs

Bedrijven die in staat zijn om de energievraag slim te plannen, kunnen concurrentievoordeel behalen. Rob: “Als je het proces zo inricht dat je stroom afneemt op het moment dat deze – bijvoorbeeld omdat de zon schijnt – beschikbaar is tegen lage prijzen, kun je voordeliger produceren. Hiermee kun je internationaal blijven concurreren. Heeft een bedrijf mogelijkheden voor energieopslag, dan kan het duurzame energie opslaan als er teveel aanbod is en dus de prijzen laag zijn, en verkopen als de prijzen hoog zijn. Duurzame energie biedt naast maatschappelijke, dus ook commerciële kansen.”

 

Modelberekeningen

Maar, welke oplossingen moet je als bedrijf kiezen voor een slimme integratie van duurzame energie? Hoe pak je dat aan?

Rob: “Daarin kiest elk bedrijf natuurlijk zijn eigen mix. Met modelberekeningen kan ECN helpen om inzicht te geven in het succes van de verschillende opties. We kunnen scenario’s uitwerken en modelberekeningen maken, gebaseerd op bestaand beleid en plannen uit het Energieakkoord en die vertalen naar technische mogelijkheden. Het voordeel van ECN is dat alle kennis in huis is: van studies over het Europese energiesysteem tot toegepaste techniek.”


BRON: ECN Nieuwsbrief Juni 2015