Robotica onderzoek door BOM

Beltech,  2 december 2015
Robotics ondersteunen assisteren en samenwerken

Nederland ligt achter op vlak van Robot-dichtheid ten opzichte van andere Europese landen. Om te kunnen concurreren met andere landen en werelddelen zijn flexibele, adaptieve productieprocessen voorwaardelijk. Vision technologie in combinatie met Robotica speelt hierbij een cruciale rol.

 

Op nationaal niveau krijgt dit actuele thema, onder de verzamelnaam van ‘Smart Industry’ momenteel veel aandacht. Het is belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse industrie en vandaar dat Brabant hierin een voortrekkersrol neemt bijvoorbeeld vanuit Brainport Industries en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij).

In het recente Robotica onderzoek, uitgevoerd door de BOM, is High Tech Platform-deelnemer en pionier Beltech is geportretteerd. Reeds in 1997 leverde Beltech de eerste 3D vision techniek voor de koemelkrobot en sindsdien hebben ze verschillende 3D vision oplossingen geïntegreerd met robots die random artikelen oppakken en/of tegelijkertijd inspecteren op kwaliteit. Waar huidige software vooral kijkt naar templates om te matchen, ontwikkelen zij intelligente software die om kan gaan met product variaties zoals bij organische producten (groenten, fruit). 

 


Zie ook: