Scholingsvoucher voor werkzoekende (t.w.v. € 2500,- incl. BTW)

Mikrocentrum, 14 december 2016
UWV logo

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een tijdelijke subsidie voor een opleiding of cursus. Met de scholingsvoucher kan een werkzoekende zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. De scholingsvoucher kan gebruikt worden voor één of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. 

Op de kansberoepenlijst staan erg veel technisch georiënteerde beroepen.  Er is veel vraag naar technisch geschoold vakpersoneel.

Een werkzoekende kan gebruikmaken van de regeling indien de volgende 2 situaties gelden:

  • ontvangt een WW-uitkering of een IOW-uitkering, en heeft een arbeidsovereenkomst of werkt als zelfstandige; én
  • gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat ermee akkoord dat het UWV u inschrijft als werkzoekende
  • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst. Tip; informeer vooraf bij het UWV.
  • Start met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 april 2018.
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • De aanvraag mag maximaal € 2.500,= (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld.
  • De aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij het UWV binnen zijn.
  • De voucher wordt uiterlijk 31 december 2017 aangevraagd.
  • Er kan 1 keer gebruik gemaakt worden van de scholingsvoucher voor werkzoekende.

Nadat het UWV de aanvraag met alle bijlagen heeft ontvangen, krijgt de deelnemer een ontvangstbevestiging en daarna uiterlijk binnen 8 weken bericht.

Alle informatie en het overzicht van kansberoepen is hier te vinden.