STW en Hartstichting slaan handen ineen

Technologiestichting STW,  2 december 2015
Partnership STW Hartstichting

In een nieuw onderzoeksprogramma bundelen Technologiestichting STW en de Hartstichting hun krachten. Het Partnership-programma draait om het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Gezamenlijk investeren STW en de Hartstichting 5 miljoen euro in het programma, waarvan elke partij de helft bijdraagt.

 

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in ons land. Toch slaan ze vaak onverwachts toe, zonder duidelijke signalen vooraf. Bij ongeveer de helft van de mensen die een hartinfarct of hartstilstand krijgt, zijn vooraf geen duidelijke signalen vastgesteld. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken hoe hart- en vaatziekten eerder te herkennen zijn. Als artsen over die kennis beschikken, kunnen zij eerder een behandeling starten, nog voordat mensen overlijden of onherstelbare schade oplopen.

 

Om onderzoek naar het eerder herkennen mogelijk te maken, starten STW en de Hartstichting een nieuw Partnership-programma. Het programma staat open voor onderzoeksvoorstellen waarbij wetenschappers en bedrijven samenwerken. ‘Door bedrijven te betrekken, kunnen we de kans op toepassing van onderzoeksresultaten maximaliseren’, zegt STW-directeur Eppo Bruins. STW en de Hartstichting verwachten dat hun gezamenlijk optrekken academische wetenschappers en medisch technologische bedrijven dichter bij elkaar brengt. Het moet de zogeheten Valley of Death, ofwel de kloof tussen basaal en pre-klinisch onderzoek, helpen overbruggen.

 

 

Stroomversnelling

‘We hebben in STW een belangrijke samenwerkingspartner gevonden’, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. Door de financiering, expertise en netwerken van STW en de Hartstichting samen te brengen, kan het onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten in een stroomversnelling terechtkomen.

 

De Hartstichting heeft het eerder herkennen van hart- en vaatziekten vorig jaar aangewezen als onderzoeksprioriteit, met inbreng van onder meer wetenschappers, zorgprofessionals en patiënten. ‘Het feit dat de Hartstichting de samenleving heeft betrokken bij het kiezen van dit onderzoeksthema, spreekt ons erg aan’, zegt STW-directeur Eppo Bruins. ‘STW zet haar expertise op het gebied van onderzoeksbegeleiding en het betrekken van bedrijven hier graag voor in. De samenwerking met de Hartstichting past hier heel goed bij.’

 

De samenwerking past binnen het topsectorenbeleid van de overheid en sluit onder meer aan bij de topsector Life Sciences & Health. Naast het Partnership-programma stelt de Hartstichting 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek waarbij de betrokkenheid van bedrijven op dit moment geen vereiste is.

 

 

Bedrijfsparticipatie

Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten is dan ook van groot maatschappelijk en economisch belang. Dat vraagt om innovatieve, toepassingsgerichte onderzoeksprojecten met bedrijfsparticipatie. Om deze projecten mogelijk te maken, hebben Technologiestichting STW en de Hartstichting samen het Partnership-programma ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ opgezet. Meer informatie over het Partnership is te vinden in de brochure Call for proposals (onderdeel A).

 


Gerelateerde opleidingen

Cursus CE-markering medische hulpmiddelen
De cursus CE-marketing van medische hulpmiddelen maakt u wegwijs rondom recente eisen en helpt u de meest optimale route te bepalen om aan deze eisen te voldoen.
Training FDA medical devices
De FDA stelt specifieke eisen rondom de effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen binnen de VS. De training FDA medical devices maakt u wegwijs in het voldoen aan deze eisen met bijbehorende routes.
Cursus ISO 13485 en ISO 14971 – Kwaliteitsbeheersing medical devices
De ISO 13485 en ISO 14971 cursus geeft u een duidelijk beeld van de achtergrond, inhoud en toepassing van de normen bij het ontwikkelen van medical devices. Hierbij komen zowel de eisen aan het kwaliteitssysteem als risicomanagement aan bod.