Themabijeenkomst "Thermal Challenges" op 15 mei in samenwerking met ILO-net (Big Science)

Mikrocentrum, 26 april 2019
PB19 BigScience 1200x628 v2

Samen met ILO-net hebben we het initiatief genomen om enkele malen per jaar gezamenlijk een themabijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de middag van 15 mei en 18 september op onze locatie in Veldhoven.

De resultaten uit deze bijeenkomsten worden meegenomen voor een verdere invulling van de bijdrage vanuit ILO-net aan het Big Science programma tijdens de Precisiebeurs op 13 en 14 november 2019. 

Motto: Technologische Uitdagingen

De beide themabijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd onder het motto; "Technologische Uitdagingen". Het gaat dan om de uitdagingen waarvoor de Big Science organisaties zich in de komende jaren gesteld zien bij de ontwikkeling van grootschalige infrastructuur.

Uitdagingen die vragen om een oplossing door middel van hechte samenwerking tussen wetenschap en industrie. Door het identificeren van deze uitdagingen hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een verbetering van de participatie van de Nederlandse industrie aan Big Science programma’s. In het bijzonder aan de bevordering van co-development tussen onderzoeksinstituten en bedrijven, aan een betere uitgangspositie voor het verwerven van opdrachten vanuit de Big Science organisaties, en uiteindelijk aan het tot stand komen van innovaties en spin-offs voortkomend uit industriële betrokkenheid bij Big Science.

Het is de bedoeling dat de bijeenkomsten goed aansluiten op de sterkten van de Nederlandse expertise en know-how. Dat kan betekenen dat al een zeker track-record is opgebouwd in bepaalde technologiegebieden en/of dat er ambitie is om verdere kennis en expertise op te bouwen in de komende jaren. Daarbij speelt de Nationale Wetenschapsagenda en de roadmap Grootschalige Infrastructuur een belangrijke rol op de voorgrond. Immers, de ontwikkeling daarvan vraagt (ook) om een goede samenwerking tussen wetenschap en industrie.

Voor de bijeenkomst op 15 mei a.s. is gekozen voor het thema "Thermal Challenges".

Het kan hierbij gaan om b.v. kwesties van extreme thermo-mechanische stabiliteit, precisie- of koelingsaspecten (incl. cryogeen). Het onderwerp voor de bijeenkomst op 18 september wordt nog bepaald. Beide bijeenkomsten worden afgesloten met een aantal uitdagingen die wetenschap en industrie gezamenlijk kunnen en willen aanpakken. Daarmee ontstaat hopelijk ook een helder profiel van de Nederlandse ambities en focus voor Big Science. Enerzijds is dit profiel van belang voor de Big Science organisaties waar Nederland aan bijdraagt, anderzijds ook voor de huidige discussie over de ontwikkeling van sleuteltechnologie als onderdeel van het Nederlandse overheidsbeleid.

De voorlopige agenda voor de bijeenkomst op 15 mei is:

  • 13.30    Ontvangst/inloop
  • 14.00    Isolatie voor ATHENA/XIFU (SRON/Mecon)
  • 14.30    Trillingsvrij koelen (E-ELT en Einstein Telescoop) (NOVA, NIKHEF/UniTwente)
  • 15.00    Koeling voor SKA (ASTRON/Thales Cryogenics)
  • 15.30    Pauze
  • 16.00    Supergeleiding tbv CERN, ITER/DEMO (NIKHEF/UniTwente)
  • 16.30    Heat Pipe ontwikkeling voor ITER/DEMO (TUe/VDL)
  • 17.00    Discussie en conclusies
  • 17.30-18.30 Netwerkborrel

NB.: Onder voorbehoud: lezing over de thermische uitdagingen van de ET.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar events@mikrocentrum.nl onder vermelding van uw naam en bedrijfsnaam.

Praktische informatie:

Locatie: Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven
Tijd: 13.30 tot 18:30