Verduurzaming en energietransitie vraagt om samenwerking

Cofely,  2 december 2015
cofely

“Gezamenlijke initiatieven ten bate van de energietransitie komen onvoldoende van de grond. Niet elke organisatie is doordrongen van de noodzaak van een energie- en CO2-neutrale maatschappij op basis van een circulaire economie. Verduurzaming van de energievoorziening blijft daardoor uit”, stelt Hans Boot, Chief Operating Officer (COO) bij Cofely.

 

Veel bedrijven zijn volgens Boot op individueel niveau al bezig om te verduurzamen op het gebied van energie, maar deze initiatieven vinden nog te veel afzonderlijk van elkaar en op te kleine schaal plaats.

Dit interview in de Energiegids gaat uitgebreid in op samenwerkingen in verduurzaming en energietransitie. Onderwerpen als een waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Fujifilm, energieneutrale bedrijventerreinen, The Green Quest, ESCo’s en Gebieden Energie Neutraal komen aan bod.


Cofely is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform.

Ook interessant:

Cursus Elektrische aandrijftechniek
De cursus Elektrische aandrijftechniek leert u de standaarden en toepassingen van elektrische, mechanische en besturingstechnische eigenschappen.
Cursus Elektronica voor niet elektronici
Tijdens de cursus Elektronica voor niet elektronici leert u elektronische componenten, de eigenschappen ervan en mogelijke foutsituaties te herkennen.
Cursus IEC 60601-1 for medical electrical equipment
Medisch elektrisch apparatuur brengt een aantal specifieke risico’s met zich mee. IEC60601-1 als basisnorm helpt u als ontwikkelaar deze risico’s te beheersen. Tijdens de cursus IEC 60601-1 for medical electrical equipment leert u deze normen toe te passen tijdens ontwikkeling.