Verlaging van CO2-footprint bij industriële processen

ECN,  2 december 2015
SEWGS installatie

Hoe kunnen we CO2 uit een industrieel proces halen, transporteren en veilig opslaan? Diverse Nederlandse instellingen onderzochten het in de afgelopen tien jaar. ECN ontwierp een innovatieve techniek om CO2 te scheiden van waterstof. Onze techniek is nu klaar voor een test op grotere schaal. “Dit gaat grote uitstoters écht helpen om hun CO2-footprint te verlagen.”

 

 

Het afvangen van CO2 is niet nieuw, maar traditionele methodes – zoals het toepassen van natte wasstappen - zijn kostbaar en niet energiearm. Eric van Dijk, senior onderzoeker bij ECN: “Er is vaak veel energie nodig om CO2 en waterstof te scheiden. Ons doel was om de kosten van CO2-afvang te verlagen en het proces energiezuiniger te maken.”

Door jarenlang gericht onderzoek te doen, heeft ECN veel kennis ontwikkeld die diverse sectoren direct kan helpen om hun CO2-footprint te verlagen. De expertise van ECN strekt zich uit van materiaalontwikkeling tot procesontwerp en van het testen van processen tot reactorontwerp.

 

Twee energiezuinige methodes

In onder andere het Nederlandse onderzoeksprogramma CATO ontwikkelde ECN twee technieken om CO2 af te vangen. Eric: “De ene methode werkt met membranen die zuivere waterstof afscheiden; de CO2 blijft over. Deze methode is vooral in de chemie interessant. De tweede methode werkt met vaste adsorbens, de zogenaamde Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS)-technologie.

 

Doorbraak

Hiermee heeft ECN een doorbraak bereikt: het extra energiegebruik neemt met 50% af, waardoor de kosten van afvang 40% lager zijn in vergelijking met gangbare technologieën. Wat overblijft is waterstof. De technologie is onder andere geschikt voor elektriciteitscentrales die de waterstof kunnen verbranden om elektriciteit van te maken. Dat is energiezuiniger én goedkoper.“

 


 

SEWGS

 


 

Demonstratie in Zweden

Het voordeel van SEWGS-technologie is in diverse laboratoriumtests bewezen. Eric: “Nu zijn we klaar voor een proef op grotere schaal om het commerciële succes te bewijzen. Dit jaar starten we samen met negen internationale partners een pilot in de staalindustrie. Voor de productie van staal zijn kolen nog altijd noodzakelijk. Om de CO2 footprint in die sector te verlagen zijn er twee mogelijkheden: energie-efficiënte hoogovens laten bouwen óf de CO2 afvangen. Dat laatste is natuurlijk de snelste methode. In Zweden gaan we een SEWGS-installatie plaatsen naast een staalbedrijf. Hier gaan we de methode de komende jaren écht bewijzen.”

 

ECN is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform