Werken aan de robotsamenleving

Mikrocentrum,  2 december 2015
Visie op technologie en arbeid

De arbeidsmarkt zal steeds meer beïnvloed worden door robots. We staan voor een technologische revolutie en moeten ons afvragen hoe we daar als samenleving mee omgaan. Dat is in het kort de samenvatting van het rapport 'Werken aan de robotsamenleving, visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid,' geschreven door het Rathenau Instituut in opdracht van de Tweede Kamer.

 

Slimme technologie, kans of bedreiging voor werkgelegenheid?

Steeds vaker komen we in aanraking met robots en verregaande automatisering. Denk aan robotstofzuigers, zelfscankassa’s of online tools waarmee je zelf juridische contracten kunt opstellen. De discussie over wat deze automatisering gaat betekenen voor toekomstige werkgelegenheid is inmiddels losgebarsten in de media, de wetenschap en de politiek. De een ziet kansen met nieuwe mogelijkheden voor meer comfort, gezondheid en economische groei. De ander maakt zich zorgen over de vraag of ‘slimme technologie’ banen gaat vervangen.

Over die laatste vraag gaat het rapport. Wat betekent de inzet van slimme technologie voor de werkgelegenheid? Welke taken kan slimme technologie overnemen van de mens en waar vullen mens en machine elkaar aan? Hoe verandert de organisatie van arbeids- en productieprocessen en welke invloed heeft dat op automatisering van werk? Zijn bepaalde groepen op de arbeidsmarkt kwetsbaarder dan andere? Met welke beleidsmaatregelen kunnen we de kansen van automatisering benutten en negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen?

Het rapport Werken aan de robotsamenleving brengt in kaart, wat er in de wetenschap bekend is over de relatie technologie en werkgelegenheid. Het werpt een blik op de toekomst en geeft een beeld van de beleidsopties. Het rapport legt zo een gezamenlijke kennisbasis voor het maatschappelijke en politieke debat over de vraag, hoe Nederland ervoor kan zorgen dat we de robotsamenleving zo inrichten dat deze samenleving voor iedereen een aantrekkelijk perspectief is.


Bron: Rathenau Instituut

Blogs

Matrijzen reinigen met laser
1 september 2016

Hoge eisenHet reinigen van matrijzen is vaak een zeer tijdrovend proces dat zeer nauwkeurig dient te worden uitgevoerd.
Lees verder


‘Op maat’: altijd de beste keuze?
24 augustus 2016

Als adviseur voor onder andere Tacton kom ik regelmatig bij klanten over de vloer.
Lees verder


Bent u liever connected of in the cloud?
6 november 2015

De ontwikkelingen op het gebied van ICT lijken wel weer in een stroomversnelling gekomen te zijn.
Lees verder