Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren. Streven naar procesverbetering is één, maar het organiseren en realiseren vraagt kennis en ervaring. De keuze voor de juiste methodiek is hierbij essentieel. Welke methodiek past bij uw bedrijf en situatie?

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methode die afhankelijk is van een samenwerking tussen teams om de prestaties te verbeteren door systematisch verspilling te elimineren en variatie te verminderen. Het combineert Lean en Six Sigma om de acht soorten verspilling (muda) te elimineren: defecten, overproductie, wachten, niet-benut talent, transport, inventaris, beweging en extraverwerking. Aan de slag met Lean Six Sigma? We bieden een compleet trainingsprogramma, van Yellow, Orange, Green tot en met Black Belt.

img img
img img

Procesverbetering en lean manufacturing

In de industrie neemt het niveau van de klantvraag alsmaar toe. Dit stelt eisen aan de mate waarin u uw processen beheerst of verbetert. Met krachtige tools als MSA, FMEA, APQP/PPAP, QRM, Poka Yoke en 8D heeft u de handvatten in huis om binnen uw bedrijf de strategische, tactische en operationele prestaties te verbeteren. Het resultaat: minder verspilling, fouten en schadeclaims én een hogere klanttevredenheid. Onze cursussen en evenementen gericht op procesverbetering en lean manufacturing maken u wegwijs in deze tools en helpen u deze verbeteringen te realiseren.

Statistical engineering

Het systematisch integreren van statistische concepten, methodieken en tools met als doel problemen in processen duurzaam op te lossen; dat is systems engineering. Statistische procesbeheersing en het op statistische basis opzetten en uitvoeren van experimenten helpen u dit te realiseren. Hierbij is een goede basis in rekenvaardigheden essentieel. Ga aan de slag met systems engineering en leg een stevige basis tijdens onze cursussen op het gebied van SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden.

img img

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren. Streven naar procesverbetering is één, maar het organiseren en realiseren vraagt kennis en ervaring. De keuze voor de juiste methodiek is hierbij essentieel. Welke methodiek past bij uw bedrijf en situatie?

img img

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methode die afhankelijk is van een samenwerking tussen teams om de prestaties te verbeteren door systematisch verspilling te elimineren en variatie te verminderen. Het combineert Lean en Six Sigma om de acht soorten verspilling (muda) te elimineren: defecten, overproductie, wachten, niet-benut talent, transport, inventaris, beweging en extraverwerking. Aan de slag met Lean Six Sigma? We bieden een compleet trainingsprogramma, van Yellow, Orange, Green tot en met Black Belt.

img img

Procesverbetering en lean manufacturing

In de industrie neemt het niveau van de klantvraag alsmaar toe. Dit stelt eisen aan de mate waarin u uw processen beheerst of verbetert. Met krachtige tools als MSA, FMEA, APQP/PPAP, QRM, Poka Yoke en 8D heeft u de handvatten in huis om binnen uw bedrijf de strategische, tactische en operationele prestaties te verbeteren. Het resultaat: minder verspilling, fouten en schadeclaims én een hogere klanttevredenheid. Onze cursussen en evenementen gericht op procesverbetering en lean manufacturing maken u wegwijs in deze tools en helpen u deze verbeteringen te realiseren.

img img

Statistical engineering

Het systematisch integreren van statistische concepten, methodieken en tools met als doel problemen in processen duurzaam op te lossen; dat is systems engineering. Statistische procesbeheersing en het op statistische basis opzetten en uitvoeren van experimenten helpen u dit te realiseren. Hierbij is een goede basis in rekenvaardigheden essentieel. Ga aan de slag met systems engineering en leg een stevige basis tijdens onze cursussen op het gebied van SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden.

Cursussen in het vakgebied Lean Six Sigma en procesverbetering

8D-PPS

1 december 2020 1 bijeenkomst

APQP/PPAP

24 november 2020 1 bijeenkomst

Design for Six Sigma (DfSS)

4 november 2020 11 bijeenkomsten

Design of Experiments

11 november 2020 1 bijeenkomst

Design of Experiments

11 november 2020 5 bijeenkomsten

Lean manufacturing

26 oktober 2020 1 bijeenkomst

Lean Product Development

9 oktober 2020 5 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Black Belt

27 januari 2021 16 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Champion

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Lean Six Sigma Green Belt

4 november 2020 8 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Yellow Belt

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Poka Yoke

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Quick Response Manufacturing

24 september 2020 5 bijeenkomsten

Rekenvaardigheden voor technici

28 oktober 2020 2 bijeenkomsten

Value stream mapping

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Evenementen in het vakgebied Lean Six Sigma en procesverbetering

logo

Themabijeenkomst

QRM Experience

15 september 2020
Mikrocentrum, Veldhoven

Blijf op de hoogte van onze activiteiten op het gebied van Lean Six Sigma en procesverbetering

Blogs en Nieuws