• 6 februari 2023
  • Leestijd: 9 minuten

2023: een jaar van grote uitdagingen en nog grotere oplossingen

MIKRO rebranding personencampagne Bert Jan

Bert-Jan Woertman, directeur van Mikrocentrum, ziet volop kansen en mogelijkheden om via slimme innovatie en hechtere verbindingen de uitdagingen en onzekerheden van de huidige tijd en het komende kalenderjaar het hoofd te bieden. 

Het is een enorm cliché, maar daarom niet minder waar: we leven in onzekere tijden. Geopolitieke ontwikkelingen, economische onzekerheid en schaarste op de arbeidsmarkt hebben ook hun weerslag op ons hightech ecosysteem, zowel in Nederland als de ons omringende landen. Toch denk ik dat deze tijd ook unieke kansen met zich meebrengt om onze voorsprong in de maakindustrie, met name in Manufacturing en Semiconductors, vast te houden en uit te bouwen. Met een nieuw en onbeschreven kalenderjaar in het verschiet lijkt me dit een uitgelezen moment om de uitdagingen en oplossingen van de huidige hightech wereld eens op een rij te zetten. 

Geopolitieke ontwikkelingen

Die uitdagingen zijn niet mals. In de eerste plaats hebben we ons in toenemende mate te verhouden tot geopolitieke ontwikkelingen, waar we zowel op moeten reageren als anticiperen. De oorlog in Oekraïne heeft zijn schaduw ook over de hightech wereld geworpen met materiaaltekorten en problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast is China druk bezig zijn eigen hightech ecosysteem op te zetten en vormt inmiddels een serieuze concurrent van het Westen. Alleen al in de Semiconductor industrie investeert China een slordige 143 miljard dollar . Daarnaast leiden ze duizenden nieuwe ingenieurs en programmeurs op. Aan China’s schier onuitputtelijke bron van geld en arbeid kunnen wij in Noordwest-Europa niet tippen.

Juist in onzekere tijden moet je elkaar als industrie omarmen en vasthouden, want samen sta je sterker.Bert-Jan Woertman

Sociale innovatie

Met het oog op deze geopolitieke uitdagingen is het des te belangrijker dat wij slimmer gaan innoveren om onze voorsprong te behouden. In mijn optiek betekent slimmer innoveren nog meer de verbinding opzoeken. Sociale innovatie, oftewel opereren vanuit wederzijds vertrouwen en elkaar dingen gunnen, blijft essentieel. Juist in onzekere tijden moet je elkaar als industrie omarmen en vasthouden, want samen sta je sterker. Ook al weer zo’n cliché dat nu meer dan ooit bewaarheid wordt.

Verbinding met hightech regio’s

Bij Mikrocentrum blijven we echter niet hangen in mooie woorden, we verbinden er ook daden aan. Zo gaan we dit jaar actief de verbinding zoeken met andere sterke hightech regio’s in het land, zoals Twente, Zwolle, de Achterhoek, Rotterdam en Noordwijk. Met het Techcafé, een event waarin we in een talkshowsetting met experts het gesprek aangaan over deep tech thema’s zoals Additive Manufacturing en Systems Engineering, gaan we het komende jaar ook op tournee naar die sterke tech regio’s. Door aan te haken op de thema’s waar zij in uitblinken willen we vruchtbare kruisbestuivingen stimuleren.

Nieuw evenement met HI Delta

In de Rotterdamse Van Nelle fabriek zetten we dit jaar een groot event op. Dit in samenwerking met HI Delta, een netwerk van Zuid-Hollandse bedrijven uit de maakindustrie. Samen gaan we kijken hoe we onze netwerken met elkaar kunnen verbinden. Want hoe slimmer en efficiënter het ecosysteem, des te makkelijker kennis zich een weg vindt naar de juiste mensen op het juiste moment. En des te groter de kans op succes. In de verbinding met die ecosystemen helpen we maakbedrijven door het organiseren van de juiste evenementen en de juiste opleidingen. 

Academies voor tech campussen

Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een academy voor de verschillende tech campussen in Nederland. We gaan met ze in gesprek om te onderzoeken welke behoeften de bewoners hebben en welke opleidingen en groeipaden daarbij passen. Per campus leveren we ook de software voor de academy in de vorm van een leerportaal, zodat de bewoners één plek hebben als het gaat om leren en talent ontwikkelen. Want een slimme campus is een lerende campus.

Binden, boeien en behouden van personeel

Een van de grootste uitdagingen in de hightech wereld is de krapte op de arbeidsmarkt. Het binden, boeien en behouden van medewerkers wordt voor bedrijven steeds uitdagender, aangezien de concurrentie moordend is. Met name de huidige generatie ingenieurs voelt zich niet langer gebonden aan één bedrijf en stippelt heel bewust zijn of haar eigen carrière pad uit. 

Groei- en ontwikkelprogramma’s

Wil je als bedrijf interessant blijven, dan ontkom je er niet aan om je medewerkers een boeiend ontwikkelprogramma aan te aanbieden. We helpen bedrijven daarbij met op maat gemaakte ontwikkelprogramma’s en cursussen, zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat doen we zowel voor grote industriële bedrijven als kleine MKB’ers. We durven wel te stellen dat onze kennis en ervaring op dat gebied bijna ongeëvenaard is. 

Van diploma’s naar aantoonbare skills

Een interessante trend in opleidingsland is dat er steeds meer nadruk komt te liggen op bruikbare, praktische vaardigheden in plaats van een afgeronde opleiding met diploma. Bij Mikrocentrum volgen we die trend op de voet. Zo zijn we volop in gesprek met onderwijsinstellingen om te proberen individuele vaardigheden te gaan certificeren, ook wel “micro credentials” genoemd (what’s in a name). Dan zou iemand in de toekomst bijvoorbeeld bij ons een cursus spuitgieten of programmeren kunnen volgen en vervolgens als spuitgieter of programmeur bij een bedrijf aan de slag kunnen, zonder per se een officiële techniek- of software engineering opleiding te moeten doorlopen. Wij geloven in praktische oplossingen voor acute problemen. 

Manufacturability

Om innovatie te stimuleren is het noodzakelijk dat kennis zo snel en efficiënt mogelijk van A naar B stroomt. Maar door de razendsnelle ontwikkelingen in de sector blijft kennis soms hangen in één sector, bedrijf of individu. Hoe weet je als startup bijvoorbeeld of jouw idee ook te realiseren is? Kennis over de manufacturability, oftewel de maakbaarheid van een idee of ontwerp is essentieel. Het faciliteren van de vrije uitwisseling van kennis in de maakindustrie vormt ook komend jaar een belangrijke uitdaging. 

Knowledge Sharing Centre

Bij Mikrocentrum is vrije kennisuitwisseling al sinds de oprichting 55 jaar geleden een van onze belangrijkste speerpunten. In samenwerking met Holland Innovative en Innovox hebben wij daarom het Knowledge Sharing Centrum (KSC) overgenomen van ASML. Voor ons is het een logische stap om met het KSC en betrokken partners en bedrijven het verspreiden van kennis in de hightech waardeketen naar het volgende level te brengen. Op die manier weet iedereen in de keten welke kennis er is en waar die zich bevindt. Onder de paraplu van het KSC organiseren we op 20 juni van dit jaar de Manufacturing Technology Conference waarin maakbedrijven hun nieuwste technologieën aan elkaar presenteren. 

Toepasbaarheid is key

Ook blijven we ons toeleggen en specialiseren in het toepassen van kennis. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk is die toepasbaarheid niet zelden een probleem. Met de theorie alleen kom je er niet. Wij hebben het voordeel dat we bijna uitsluitend werken met praktijkdocenten, die - zeg ik er niet zonder trots bij - door onze klanten gemiddeld met een 9,2 worden gewaardeerd. Maar ook het feit dat de deelnemers van onze cursussen, evenementen en opleidingen allemaal uit het bedrijfsleven komen, zorgt ervoor dat de praktische toepassing van kennis hoog op de agenda blijft staan. Niet zelden leren de deelnemers ook van elkaar. 

Duurzaamheid

Tot slot kan in een opsomming van de uitdagingen van onze tijd het thema duurzaamheid niet ontbreken. Was duurzaamheid vijf jaar geleden nog iets wat bedrijven er een beetje bij deden, anno 2023 is het ook in de maakindustrie een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. We zien bijvoorbeeld dat er veel vraag is naar een opleiding Design & Sustainability, oftewel hoe maak je duurzaamheid onderdeel van je ontwerp? Het komende jaar gaan we daar verder het gesprek over aan met de industrie. Maar ook op de korte termijn werpt duurzaamheid in deze instabiele tijden zijn vruchten af, want als materialen steeds moeilijker leverbaar zijn wordt de houdbaarheid ervan steeds belangrijker. 

Uiteindelijk maken mensen het verschil in de industrie. Mikrocentrum brengt die mensen bij elkaar en leert ze iets. ” Bert-Jan Woertman

Mensen maken het verschil

Mijn persoonlijke doel voor 2023 als directeur van Mikrocentrum is om onszelf nog nadrukkelijker als onafhankelijke stichting en human capital partner voor die hightech en maakindustrie te positioneren. Uiteindelijk maken mensen het verschil in de industrie. Mikrocentrum brengt die mensen bij elkaar en leert ze iets. Dat doen we niet alleen, want we staan continu in verbinding met de industrie. Onze Raad van Advies bestaat uit mensen die in de industrie hun sporen verdiend hebben en ons met raad en daad bijstaan. Via ons High Tech Platform, dat bestaat uit 600 bedrijven uit de maakindustrie, doen we regelmatig onderzoek naar wat er leeft en welke behoeften er spelen in het netwerk. Zo bewegen we steeds met de industrie mee. 

Nieuwe en vertrouwde kennisdomeinen

In het hightech ecosysteem kan niemand het alleen af. Mikrocentrum faciliteert de vrije uitwisseling van kennis tussen bedrijven. Onze opleidingen en evenementen zorgen ervoor dat professionals en ondernemers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren, zowel op nieuwe als vertrouwde kennisdomeinen. Zo kunnen mensen elkaar in een sfeer van vertrouwen blijven ontmoeten, zodat kennis efficiënt van A via B naar C kan stromen. Vanuit onze eigen liefde en passie voor technologie geloven we dat vertrouwen groeit vanuit verbinding. Meer dan wat ook is dat de sleutel voor toekomstig succes. 

Verbonden blijven met het ecosysteem

Bij Mikrocentrum komen de grote technologische thema’s het hele jaar door aan bod. Via onze cursussen en evenementen blijf je vanzelf op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Als je eenmaal met ons hebt kennisgemaakt, blijven we elkaar in dat ecosysteem tegenkomen. Via Mikrocentrum blijf je je hele professionele loopbaan automatisch met dat hoogwaardige netwerk verbonden. Tegelijkertijd kun je zelf ook je eigen kennis en ervaring delen. Die wederzijdse kruisbestuiving zal ook het komende jaar essentieel zijn om onze innovatievoorsprong te behouden.