• 15 september 2020
  • Leestijd: 6 minuten

Hoe het versterken van projectmanagementvaardigheden Movares helpt excellent te presteren

Collegas Movares

Goed projectmanagement is cruciaal om excellent werk af te kunnen leveren bij klanten en partners. Als echte projectorganisatie kan Movares dit beamen. Irma den Hollander, Adviseur Opleiden & Ontwikkelen bij Movares: “Om dit te realiseren zijn we gestart met Excellent Projectmanagement. Hiermee zetten we een volgende stap in onze kwalitatieve dienstverlening.” Mikrocentrum ondersteunt Movares hierbij sinds 2019 met projectmanagementcursussen, voor de gehele organisatie maar ook specifiek voor de technische afdelingen.

Over Movares

Movares is een ingenieurs- en adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Deze organisatie zet zich dagelijks in voor een leefbare, bereikbare en duurzame samenleving. Hierbij staat innovatie centraal.

Visie van Movares op leren en opleiden

Irma den Hollander: “Onze medewerkers zijn het belangrijkste wat we hebben. Hun kennis en ervaring zorgen voor de beste oplossingen en adviezen en tevreden klanten. Kennis verandert sneller dan ooit en de context waarin we werken wordt steeds complexer. Continue ontwikkeling is daarom cruciaal voor medewerkers van Movares. We vinden het belangrijk dat iedereen ruimte krijgt om te excelleren. We geven leren en ontwikkelen binnen de organisatie vorm vanuit de visie dat elke medewerker zijn individuele professionaliteit ontwikkelt vanuit een krachtig, collectief kader. Daarmee draagt diegene bij aan een excellent en toekomstgericht Movares.

Hierbij zijn vier uitgangspunten belangrijk:

  • leren = zelf regisseren
  • leren = samen creëren
  • leren = gericht presteren
  • leren = werkend realiseren.

Het gaat hierbij dus om gedeelde verantwoordelijkheid, het bijdragen aan concrete prestaties en een integratie in de dagelijkse werkpraktijk".

Docent Wouter Mollers: “De visie van Movares op leren en opleiden sluit goed aan op die van Mikrocentrum. Bij Mikrocentrum passen we inmiddels al 5 jaar blended learning toe, waarbij er verschillende werkvormen in dezelfde cursus zijn verwerkt".

Projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen en een uniforme aanpak

De belangrijkste uitdagingen waren het verbeteren van projectresultaten, de interne en externe samenwerking en de klanttevredenheid. Met projectmanagementcursussen wilde Movares ervoor zorgen dat projectmanagement binnen de organisatie beter werd ingevuld door de verschillende rollen.

Het traject stimuleert de projectmanager, projectleider en projectcoördinator om zijn/haar individuele projectmanagementvaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast is het voor ons een belangrijk doel om uniformiteit te bereiken in onze projectmanagementaanpak, wat ook een boost zal geven aan de samenwerking binnen projecten.”- Mari van Leur, Projectmanager bij Movares

Den Hollander vervolgt: “Door aandacht te geven aan projectmanagementopleidingen wil Movares het belang van projectmanagement binnen de organisatie duidelijk onderstrepen en zo een flinke boost geven aan de vaardigheden. Daarnaast wilden we werken aan het ‘bewust bekwaam’ zijn van iedereen met een rol op het gebied van projectmanagement. Enerzijds door op individueel niveau de eigen vaardigheden te verbeteren en anderzijds door vanuit het collectief met verbetervoorstellen onze projecten nog beter te managen.”

Wouter Mollers: “Tijdens het interactief bespreken van de theorie is er veel aandacht en ruimte voor de eigen context. Sommige technieken en principes zijn direct herkenbaar en toepasbaar; andere zijn minder goed herkenbaar of vragen wat meer aandacht om ze toe te kunnen passen. Hierbij wordt een open discussie gevoerd waarbij ik mij zoveel mogelijk vanuit de context van de klant opstel, incl. een bepaalde mate van confrontatie. Naast bekwaamheid richten we ons natuurlijk ook op bewustzijn.

Vervolgens gaan de cursisten met de materie zelf aan de slag in hun eigen werkomgeving. Hierbij passen ze aangereikte templates toe of ontwikkelen ze deze zelf voor hun eigen, specifieke omgeving. Cursisten leveren hun opdrachten online in en ontvangen persoonlijke feedback in de vorm van tops & tips. Het toepassen in de eigen werkomgeving is eigenlijk het meest waardevolle van de werkvormen. Bij Movares is de cursus onder andere succesvol vanwege de serieuze aandacht en inzet die hiernaar uitgaat."

Cursussen op maat met focus op aansluiting met de praktijk

Irma den Hollander: “Mikrocentrum is een specialist in de branche, met zeer veel ervaring. Er zijn in Nederland veel partijen die projectmanagement trainingen aanbieden, maar voor ons was het een grote meerwaarde dat Mikrocentrum dat vanuit technische achtergrond doet. Het was bijvoorbeeld erg fijn dat de trainer, Wouter Mollers, zelf veel ervaring heeft in de ingenieursbranche. Daardoor zaten we inhoudelijk meteen op één lijn. Ook vonden we het een pluspunt dat we maatwerk aanpassingen konden doen op het standaard cursusaanbod, zodat de cursussen echt aansluiten bij de praktijk van Movares. Daarnaast kregen we meteen een goed gevoel toen we voor het eerst met Mikrocentrum in gesprek gingen. De informatievoorziening is erg prettig en de samenwerking verloopt fijn en soepel.

Wouter Mollers: “Movares had goed voor ogen wat zij wilden bereiken met de cursus en Mikrocentrum kon deze behoefte goed bedienen. De cursussen bij Mikrocentrum zijn namelijk modulair opgezet, waardoor verschillende functionarissen binnen dezelfde organisatie verschillende delen van hetzelfde cursusprogramma kunnen volgen. In de praktijk is het namelijk niet alleen van belang dat iedereen de juiste opleiding krijgt, maar tevens ook dezelfde in termen van methodiek en filosofie. Alle cursisten komen met hun neus dezelfde kant op de cursus uit en weten ook wat ze van elkaar mogen verwachten. Een belangrijk deel van de onderlinge afstemming gebeurt dus tijdens de cursus onder begeleiding van Mikrocentrum in plaats van na de cursus zonder externe begeleiding."

Gezamenlijke voorbereiding en continue afstemming; de sleutel tot succes

Movares kijkt tevreden terug op het cursustraject, dat van begin tot eind met alle betrokkenen gezamenlijk is voorbereid. Aan de hand van tussentijdse evaluaties werd het traject bovendien telkens verbeterd en afgestemd op de wensen en leerdoelen van de cursisten. Irma den Hollander: “De cursus is mede vormgegeven door collega’s binnen de projecten. Deze collega’s hebben in de voorbereiding input gegeven op basis van persoonlijke behoefte. Op deze manier hebben we geborgd dat de cursus ook echt aansluit op de leervraag van de deelnemers. Deze collega’s hebben de cursus uiteindelijk ook zelf gevolgd.

“Zowel voor, tijdens als na de cursussen is er goed afgestemd tussen Movares en Mikrocentrum, zowel inhoudelijk als didactisch. Door het onderlinge vertrouwen zijn vaak snel de juiste keuzes gemaakt en was de samenwerking ook gewoon plezierig.” - Wouter Mollers

Het resultaat

De resultaten na ruim een jaar projectmanagementcursussen binnen Movares zijn duidelijk merkbaar. Mari van Leur: “Vanuit het verbeteren van de individuele expertise en het collectief worden we daadwerkelijk beter in projectmanagement! Met name het oefenen met de acteur heeft ervoor gezorgd dat veel collega’s vernieuwd en versterkt inzicht kregen in het belang maar ook in de valkuilen van adequate communicatie. We merken dat er meer wordt nagedacht over en tijd wordt besteedt aan de beheersing van projecten; collega’s helpen elkaar of spreken elkaar aan. We zien bovendien dat er een goede klanttevredenheid is en betere projectresultaten. Daarnaast hebben we beter beeld van de gevraagde expertise per rol en wie hier het beste op past. We werken meer vanuit expliciete expertise.”

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Al 50 jaar is Mikrocentrum de opleider voor de technische industrie. In alle cursussen en trainingen wordt nauw samengewerkt met docenten en trainers uit de praktijk. We bieden zowel open cursussen/trainingen als op maat gemaakte bedrijfsinterne trajecten aan. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met de afdeling Opleidingen.