• 2 maart 2023
  • Leestijd: 4 minuten

De hightech maakindustrie biedt oplossingen voor alle grote maatschappelijke uitdagingen

MIKRO220086 ATHO Marc kl

Sinds 1 januari 2023 is Marc Hendrikse voorzitter van de Raad van Advies van Mikrocentrum. Als ervaren ‘captain of industry’ in de hightech wereld laat Hendrikse zijn licht schijnen over huidige en toekomstige ontwikkelingen. Mikrocentrum speelt daarbij een cruciale rol.

Marc Hendrikse is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd als boegbeeld van de topsector hightech systemen en materialen. Als zodanig is het zijn taak om innovatie en internationalisatie te stimuleren in het Nederlandse hightech ecosysteem.

Organiseren van samenwerking en verbinding

Sinds 1 januari van dit jaar is Hendrikse ook voorzitter van de Raad van Advies van Mikrocentrum, een rol die hij met veel plezier vervult, zegt hij zelf. “Mikrocentrum speelt een cruciale rol in het organiseren van samenwerkingen en verbindingen tussen mensen in de hightech industrie. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij in Nederland zo goed meedraaien in de hightech sector wereldwijd. We horen bij de meest anti-hiërarchische landen in de wereld. Als je op de toppen van je kunnen wilt werken in hightech, heb je die anti-hiërarchische houding echt nodig. Bij ons praat een professor doctor ingenieur net zo makkelijk met de man achter de draaibank, maar in andere landen vindt die interactie bijna niet plaats. Ook het feit dat wij mensen van verschillende vakdisciplines in één ruimte met elkaar aan tafel kunnen zetten, leidt tot de beste oplossing voor het totale systeem. Daardoor kunnen we de meest nauwkeurige elektronenmicroscoop maken en kan ASML als enige een machine bouwen die niemand anders ter wereld kan maken en die nu zelfs onderdeel is van de strijd tussen Amerika en China.”

Dat de wereld in vijftig jaar flink gaat veranderen is wel zeker. In dat aspect van een leven lang ontwikkelen speelt Mikrocentrum een belangrijke rol met de cursussen en opleidingen die het aanbiedtMarc Hendrikse

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang

Het is volgens Hendrikse belangrijk dat Mikrocentrum doorgaat waar het al 55 jaar mee bezig is, namelijk het continu opleiden en bijscholen van personeel in de hightech maakindustrie. “Mensen die net een MBO opleiding hebben afgerond, hebben een werkzaam leven van vijftig jaar voor zich. Dat de wereld in die vijftig jaar flink gaat veranderen is wel zeker. Mensen die tien of vijftien jaar geleden hun opleiding hebben afgerond, zijn niet op de hoogte van de laatste stand van zaken in digitalisering en circulariteit, terwijl dat twee uitdagingen zijn die prominent op de hightech agenda staan. In dat aspect van een leven lang ontwikkelen speelt Mikrocentrum een belangrijke rol met de cursussen en opleidingen die het aanbiedt.”

Daarnaast benadrukt Hendrikse de rol van Mikrocentrum als verbinder en kruisbestuiver tussen bedrijven en professionals in de sector. “Bij de evenementen die Mikrocentrum organiseert, zoals de Kunststoffenbeurs en de Precisiebeurs, komt heel Nederland bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Dat hoort bij onze manier van zaken doen, om elkaar zo verder te helpen en het hele Nederlandse ecosysteem naar een hoger plan te tillen in deze mondiale wereld.”

Digitalisering als hulpmiddel

Uitdagingen zijn er genoeg in de hightech maakindustrie, beaamt Hendrikse. Het tekort aan hooggeschoold personeel bijvoorbeeld, wat in Nederland deels wordt opgelost door slimme expats uit andere landen hiernaartoe te halen. Ook digitalisering kan helpen, aangezien computers steeds meer menselijke taken overnemen. Maar dat brengt ook weer zijn eigen uitdagingen mee. Hendrikse: “Alle bedrijven hebben hun eigen interne computersystemen. Hoe zorg je ervoor dat die met elkaar kunnen praten? Data uitwisseling gaat steeds meer gedigitaliseerd, dus je moet goed nadenken over hoe je die uitwisseling veilig gaat aanpakken. Dat gaat dan zowel over technische data, als over logistieke en onderhoudsdata. Echt een belangrijke trend voor de komende jaren. En ook daar kan Mikrocentrum een belangrijke rol bij spelen, namelijk door dat hele data ecosysteem bij elkaar te brengen en met elkaar te laten praten. En om, als eenmaal is gekozen wat het zou moeten worden, het opleidingsaspect ervan te verzorgen zodat de populatie van het ecosysteem het ook tot zich gaat nemen.”

Data uitwisseling gaat steeds meer gedigitaliseerd, dus je moet goed nadenken over hoe je die uitwisseling veilig gaat aanpakken. Echt een belangrijke trend voor de komende jaren.Marc Hendrikse

Hart voor technologie

Als Nederlandse tech mogul die al zijn hele leven in de hightech sector heeft gewerkt en verschillende bedrijven heeft geleid, is het geen verrassing dat Hendrikse een groot hart heeft voor technologie. “Ik vind het fantastisch wat we technologisch allemaal kunnen. We bouwen in Nederland de meest nauwkeurige elektronenmicroscopen, waarmee bijvoorbeeld het SARS virus en recent het COVID virus is ontleed. Of neem de organ-on-a-chip technologie waar ze in Leiden en Enschede aan werken en waarmee je op termijn voor een nierdialyse niet meer naar het ziekenhuis hoeft, maar een apparaatje hebt waarmee je dat gewoon zelf kunt doen. De hightech maakindustrie biedt oplossingen voor alle grote maatschappelijke uitdagingen.”