• 9 mei 2018
 • Leestijd: 2 minuten

Effectieve communicatie in technische projecten: 4 stappen

Effectief communiceren technische projecten

Om succesvol technische projecten te kunnen draaien zijn twee ingrediënten onlosmakelijk met elkaar verbonden: technische kennis én communicatie skills. Het hebben van een prachtige technische oplossing is één. Het succesvol ervan wordt bepaald wanneer dit wordt gerealiseerd in een goed samenwerkend (multidisciplinair) team. Effectieve communicatie dan ook een essentieel onderdeel binnen technische projecten. Dit geldt niet alleen voor alle projectleden maar ook naar en met stakeholders. Hoe krijgt u bijvoorbeeld uw opdrachtgever zo ver dat hij/zij rekening houdt met de benodigde werkzaamheden of hoe gaat u om met iemand van inkoop en zorgt u ervoor dat u gehoord wordt?

Om effectief te communiceren is het belangrijk onderscheid te maken in wat uw gesprekspartner zegt en wat u daarvan vindt. We kunnen dit opknippen in vier fases: 

 • Beeldvorming
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvorming
 • Beïnvloeding

De benodigde vaardigheden voor het voeren van een goed gesprek hebben we allemaal wel eens gezien, maar hoe gaat dit in zijn werk? Hoe kunt u uw gesprekken beter voorbereiden en uitvoeren en daarmee uw doel bereiken?

4 stappen voor effectieve communicatie in projectteams

De volgende indeling te maken helpt u uw gesprekken beter in kaart te brengen. Door de communicatie op deze manier onder te verdelen wordt uw gesprek meer waardevol:

Stap 1: beeldvorming

Registreer, kijk en voel wat uw gesprekspartner zegt en doet. Het is belangrijk dat u op dit moment nog geen eigen mening vormt. Bij deze stap gaat het om de vaardigheden:

 • Interviewen
 • Interveniëren
 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Samenvatten

Stap 2: oordeelvorming

Met alle gegevens die u heeft ontvangen, geeft u terug wat u herkent en erkent. Bij deze stap gaat het om de vaardigheden:

 • Complimenteren en feedback geven
 • Complimenteren feedback ontvangen
 • Weerstand herkennen en hierop anticiperen

Stap 3: besluitvorming

Na stap 2 neemt u een beslissing of u iets met deze informatie gaat doen en wat u er mee gaat doen:

 • Conflicthantering
 • Draagvlak creëren
 • Gesprekken over slecht nieuws voeren
 • Evaluatiegesprekken
 • Onderhandelen

Stap 4: beïnvloeding

Tot slot bepaalt u de manier waarop u de ander gaat beïnvloeden. Welke strategie gaat u toepassen? Deze laatste stap is de meest complexe in gespreksvoering. Hierbij kunt u op weerstand stuiten, is er gebrek aan kennis bij de ander over het onderwerp of de ander wil u zijn mening opleggen vanuit zijn zienswijze. Door de eerste 3 stappen goed te doorlopen heeft u meer handvatten om te komen tot een juiste aanpak.

 • Assertief zijn
 • Vergaderen
 • Presenteren
 • Leidinggeven

Effectiever communiceren in technische projecten?

Meer leren over hoe een gesprek op een goede manier op te bouwen en gesprekken doeltreffend en prettig te laten verlopen?

Bekijk onze communicatietrainingen

Over de schrijver

Wilma Kuijpers

Wilma Kuijpers

Opleidingsmanager Projectmanagement, Persoonlijke vaardigheden en Management | Mikrocentrum