• 14 maart 2022
 • Leestijd: 6 minuten

Hoe kan ik tijdens een gesprek effectiever communiceren en invloed uitoefenen?

Leiderschap Communicatie Persoonlijke effectiviteit Roos van Leary

Als u wilt dat iets op uw manier gaat of dat men naar u luistert dan zijn er verschillende manieren om een boodschap over te brengen. We gaan er onbewust vanuit dat iedereen ook weet welke manier het beste werkt in die situatie. Maar dat valt vaak tegen in de praktijk, zeker als de ander heel anders reageert dan u verwacht had. En dan?

Soft skills belangrijk voor effectieve communicatie
Uw succes als professional wordt naast inhoudelijke, technische kennis voor een groot deel bepaald door de wijze waarop u communiceert. Door goed te kijken en aandachtig te luisteren naar uw gesprekspartner kunt u invloed uitoefenen. Dit kan zowel voor u en de ander leiden tot een betere samenwerking en meer succes. Door de inzet van soft skills kunt u meer power bereiken! Onze collega Wilma Kuijpers, Opleidingsmanager van het vakgebied Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit geeft in deze blog antwoord op vragen als: Hoe beïnvloed ik een gesprek en hoe anticipeer ik effectief op het gedrag van mijn collega's? meer invloed uit tijdens een gesprek en hoe anticipeer ik effectief op het gedrag van mijn collega's? Tevens deelt Wilma twee praktijkvoorbeelden en heeft ze een handige test ontwikkeld die u helpt bij het beïnvloeden van verschillende soorten gedragingen. 

Gedragingen meetbaar maken met de Roos van Leary

Elke situatie is anders, maar wist u dat u verschillende gedrag kunt categoriseren? De Roos van Leary is ontwikkeld in de jaren '60 door Timothy Leary. Hij was een Amerikaanse psycholoog, schrijver en muzikant en deed onderzoek naar de werking van gedrag. Het model van Leary helpt u bij het categoriseren van de verschillende gedragingen, dit maakt het effectief anticiperen en invloed uitoefenen op situaties gemakkelijker. De Roos van Leary gaat ervan uit dat het gedrag wat u laat zien ook een bepaald gedrag oproept bij uw gesprekspartner. Met andere woorden, de Roos gaat uit van actie en reactie. Dit model of instrument laat vooral zien:

 • Welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en;
 • Hoe gedrag te beïnvloeden is

Hoe werkt de Roos van Leary?

Uitleg model rondom invloed en gedragingen:

 • Boven: Veel invloed (zoals: macht, overheersing, dominantie)
 • Samen: Coöperatieve gedragingen als ondersteunen, helpen en assisteren
 • Onder: weinig invloed (zoals: volgzaamheid en onderwerping)
 • Tegen: Gedragingen die juist afstand scheppen en tegenwerking impliceren

Leary ontdekte dat ‘samen’, ‘tegen’, ‘boven’ en ‘onder’ in relatie stonden tot elkaar. En wel op de volgende manier:

 • Boven-gedrag roept onder-gedrag op (complementaire werking)
 • Samen-gedrag roept samen-gedrag op (symmetrische werking)
 • Onder-gedrag roept boven-gedrag op (complementaire werking)
 • Tegen-gedrag roept tegen-gedrag op (symmetrische werking)

Met andere woorden:

 • Als mensen boven-gedrag vertonen, dan roepen ze onder-gedrag bij de ander op (voorbeeld: ‘concurrerend gedrag’ roept ‘teruggetrokken gedrag’ op)
 • Als mensen samen-gedrag vertonen, dan roepen ze samen-gedrag bij de ander op (voorbeeld: ‘helpend gedrag’ roept ‘meewerkend’ gedrag op)
 • Als mensen onder-gedrag vertonen, dan roepen ze boven-gedrag bij de ander op (voorbeeld: ‘volgend gedrag’ roept ‘leidend gedrag’ op)
 • Als mensen tegen-gedrag vertonen, dan roepen ze tegen-gedrag bij de ander op (voorbeeld: ‘aanvallend gedrag’ roept ‘opstandig gedrag’ op)

Doe de test en ontdek waar u invloed kunt uitoefenen

Mikrocentrum heeft samen met Wilma een test ontwikkeld die gebaseerd is op de Roos van Leary. Met deze test kunt u bepalen welk gedrag het meest op u van toepassing is en welk gedrag u daarmee bij uw gesprekspartner oproept (actie -> reactie). 

Doe de test!

Test voltooid? De uitslag leest u onderaan deze blog. 

Effectief communiceren in de praktijk

Twee voorbeelden hoe u door de manier van communiceren effectiever kan zijn:

Pieter is een accountmanager bij een technisch detacheringsbureau. Zijn manier van communiceren is zakelijk en kort. Hij is heel functioneel in zijn contacten met mensen en komt daardoor snel tot actie. Pieter zou eigenlijk wel meer in gesprek willen komen met zijn klanten en willen horen waar ze nog meer mee bezig zijn, wat ze voelen en hoe ze over bepaalde zaken denken, maar dat blijft lastig voor hem.

Advies van Wilma: 
Als Pieter meer vragen zou stellen en zijn stem en lichaamshouding meer uitnodigend laat zijn dan zijn mensen meer bereid om ook te praten over hun ideeën en gevoelens. Dit biedt als voordeel dat hij met meer diepgang in contact kan treden met klanten.

Simon is teamleider in een machinefabriek. Hij geeft nog maar kort leiding aan een groep van engineers. Hij is zelf nog jong en pas een aantal jaren aan het werk en geef leiding aan een aantal oudere engineers. Simon is een vriendelijke, intelligente en rustige man die goed weet wat hij wil met zijn team. Hij vindt dat hij duidelijk is naar de engineers, maar dat ze niet altijd reageren als hij hen een opdracht geeft. Zijn teamleden zien zijn vraag niet altijd als een opdracht maar meer als een verzoek dat ze ook naast zich neer kunnen leggen.

Advies van Wilma:
Als Simon zijn opdracht wat minder vriendelijk (wat zakelijker) en vrijblijvend zou brengen dan voelen de engineers ook beter aan dat het om een opdracht gaat die gedaan moet worden.

Bekijk uw testuitslag

Heeft u zojuist onze test afgerond? Hieronder vindt u welk gedrag uw gedragingen oproept bij uw gesprekspartner en hoe u hier zo goed mogelijk op kan anticiperen. Nog geen test gedaan? Klik hier!

Onderaan uw test ziet u in het spinnenweb uw scores. Om uw score goed te kunnen interpreteren lichten we deze verder toe. De segmenten in de rechterhelft van het spinnenweb geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als samenwerkend. De linkerhelft van het spinnenweb geven de mate van tegenwerkend of vijandig aan. De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf heeft omschreven als dominant. De segmenten in de onderste helft als volgzaam. Heeft u bij veel vragen een vinkje gezet? Dan kan dit duiden op openheid: u bent bereid veel van uzelf te laten zien. Hoge scores in het spinnenweb (7 of 8) kunnen duiden op een sterke mate van zelfkritiek. 

Bekijk uw communicatieprofiel in onderstaande afbeelding

Eens verder sparren over uw testuitslag en hoe u met uw uitslag anderen kunt beïnvloeden? Neem gerust eens contact op!

 

Aan de slag met effectief communiceren?

Ontwikkel uw soft skills! Wij spreken de taal van technici en zijn uw expert in het vakgebied Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit!

Bekijk onze cursussen

Over de schrijver

Wilma Kuijpers

Wilma Kuijpers

Opleidingsmanager Projectmanagement, Persoonlijke vaardigheden en Management | Mikrocentrum