• 12 februari 2018
  • Leestijd: 6 minuten

Investeren in de medewerkers is investeren in de organisatie

Blog medewerkers investeren

De snelheid waarmee nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen vraagt bedrijven te investeren om te blijven groeien. Niet alleen op financieel vlak, maar ook de kennis van medewerkers vraagt aandacht. Dit geldt voor zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Een organisatie waarbij dit hoog in het vaandel staat is Houdijk Holland: “Door te investeren in medewerkers, investeer je in de organisatie”, aldus John Kasbergen, Manager Assembly, Test & Commissioning. Mikrocentrum ondersteunt Houdijk Holland bij deze ontwikkeling sinds 2009. 

Houdijk Holland

Opgericht in 1922, heeft Houdijk, ontwerper en fabrikant van verpakkingssystemen voor koekjes, biscuitjes en crackers, zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een algemene machinebouwer. De afgelopen 25 jaar is de focus geheel gelegd op systemen ten behoeve van de wereldwijde biscuit industrie. De laatste jaren maakte Houdijk een flinke groei door. John Kasbergen: “Door de komst van nieuwe medewerkers merkten we bij Houdijk dat er veel verschillende inzichten en aanpakken van de werkzaamheden waren. Er was met name een groot verschil in leiderschapsstijl bij de projectcoördinatoren. Om dit aan te pakken gingen we in 2009 de samenwerking aan met Mikrocentrum. Sindsdien volgen onze monteurs standaard de training De monteur als ambassadeur." In deze jarenlange samenwerking met Mikrocentrum, is ook gedragstrainer Bas Vaessen nauw betrokken.

Kennisontwikkeling naar een hoger niveau met compententiemanagement

Recentelijk heeft Houdijk de kennisontwikkeling binnen haar organisatie naar een nog hoger niveau getild. Zo zijn zij in 2015 gestart met competentiemanagement. “Houdijk vindt het belangrijk dat al haar medewerkers de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen in zijn of haar vak. De markt vraagt dit ook; er zijn namelijk continu nieuwe ontwikkelingen op technisch en operationeel vlak waar de organisatie en de medewerkers in mee moeten groeien,” aldus John Kasbergen. “Samen met alle afdelingshoofden en directie hebben wij in 2015 competentiemanagement ingevoerd. Er zijn voor iedere Houdijker 3 kerncompetenties opgesteld, te weten: innovativiteit, kwaliteitsbewustzijn en klant- en servicegerichtheid. Daarnaast zijn er voor alle functies nog eens additionele functionele competenties aan toegevoegd. Door het in kaart brengen van de competenties per functie/ persoon is er inzicht ontstaan in de gap tussen wat er benodigd is en de huidige situatie. Deze gaps hebben wij in een matrix geplaatst om hier sturing aan te geven. Door het SMART uitwerken van een competentie ontdekten we al snel dat er bij het beheersen van een technische hard skil ook vaak een soft skill verder ontwikkeld dient te worden om het gewenste resultaat te behalen.”

Opleiden in lijn met competenties en leerdoelen

Mikrocentrum heeft Houdijk in dit traject ondersteund met maatwerk)trainingen die aansluiten op de competentiematrix en de bijbehorende doelstellingen. Vanuit het management van Houdijk wordt hierbij verwacht dat de trainingen de mensen handvatten geven om zichzelf verder te ontwikkelen in de aanpak van de projecten, omgaan met de klant, contractors en collega’s. John Kasbergen: “Mikrocentrum is naar onze ervaring sterk in zowel technische als managementtrainingen. Hetgeen wat voor ons hierin belangrijk is, is de mogelijkheid om het basis trainingsmateriaal aan te passen naar de wensen die wij hebben. Wat vooral de doorslag geeft, is de voorbereiding en het plan van aanpak dat Mikrocentrum vooraf aan een training levert. Je weet dan, wij zitten goed.”

Individuele leervragen centraal bij iedere training

Voorafgaand aan iedere training wordt standaard aan alle deelnemers de vraag gesteld: “Wat wil en denk jij te bereiken met deze training?” De trainer komt hier tijdens de training op terug en zorgt voor een individuele behandeling indien nodig. Na afloop van de training worden de antwoorden er bijgehaald en getoetst of het gewenste ook is behaald. De trainingen gingen niet altijd zonder slag of stoot weet John Kasbergen: “Doordat de trainer ook acteur is, was de aanpak dat er regelmatig rollenspellen zijn ingezet. Dit is in sommige gevallen wel confronterend voor de deelnemers en geeft hen een heel goede indruk hoe zij reageren in diverse situaties. Ik kan zeggen dat alle deelnemers zeer te spreken zijn over de inhoud en aanpak van deze trainingen.”

Trainer Bas Vaessen sluit zich aan bij het verhaal van John: “De deelnemers bij Houdijk zijn mannen uit de praktijk die willen dat wat de trainer zegt ook hout snijdt en dat het direct in de eigen praktijk toepasbaar is. Een model uitleggen is prima, maar alleen als het ook echt toepasbaar is. De combinatie van trainen en acteren sluit hier prima op aan. Inhoudelijk staat daarbij de rol van de monteur in relatie tot de klant en het aansturen van een multidisciplinair team in het buitenland centraal. Cruciaal in het succes van een training is dat leidinggevenden het belangrijk vinden dat medewerkers zich ontwikkelen en zij van tevoren doelen meekrijgen en formuleren voor de eigen ontwikkeling. Als trainer en trainingsacteur kan ik hier op aansluiten waardoor er optimaal geleerd kan worden door de deelnemer. Hierdoor kan de organisatie optimaal profiteren van het leereffect van de deelnemer.” 

Het resultaat door 8 jaar samenwerking

8 jaar na de start van de samenwerking tussen Houdijk en Mikrocentrum zijn de resultaten breed merkbaar. John Kasbergen: “Tijdens de trainingen wordt er zeer interactief met de groep gewerkt. Er wordt met name aandacht geschonken aan de persoonlijke wensen van de deelnemers in combinatie met de gebruikelijke theorieën. Denk hierbij aan het toepassen van bepaalde gesprekstheorieën en het bewust zijn van andermans gedrag en hoe hier mee om te gaan (Roos van Leary). Wij merken dat er binnen Houdijk een goede en éénduidige aanpak is wat betreft deze onderwerpen. Het heeft medewerkers ook geholpen bij hun verdere ontwikkeling als persoon en in communicatie in de algemene zin. De groep is professioneler geworden, de cultuur van Houdijk wordt goed uitgedragen en de monteurs staan voor Houdijk als een professionele ambassadeur.”

Reactie van de trainer

Bas Vaessen over de trainingen bij Houdijk: “Houdijk is een heerlijke club mensen met een prettige bedrijfscultuur. De meesten zijn direct, duidelijk en eerlijk en wat nog belangrijker is: ze willen zich ontwikkelen in hun professionele rol. Tijdens de trainingen heb ik de deelnemers specifiek mee willen geven dat het belangrijk is op te komen voor de belangen van het bedrijf met respect voor eigen belang en belang van de klant. Vaardigheden op communicatief gebied zijn hierin cruciaal. De balans tussen denken, handelen en voelen / ervaren vind ik hierbij belangrijk om goed over te brengen. Alle drie zijn ze nodig, maar vaak staat het denken en handelen op één.”

Benieuwd naar mogelijkheden voor uw bedrijf?

Al 50 jaar is Mikrocentrum de opleider voor de technische industrie. In alle cursussen en trainingen wordt nauw samengewerkt met docenten en trainers uit de praktijk.

Bekijk de training Communicatie op de werkvloer

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum