• 22 december 2020
  • Leestijd: 5 minuten

Kennisontwikkeling en samenwerking blijft in 2021 ook sleutel tot succes

elsvandeven barendblom v2

Managers Afdeling Evenementen Els van de Ven en Opleidingsmanager Kunststoffen Barend Blom van Mikrocentrum blikken terug en kijken vooruit.

Van dagelijkse consumentenproducten, verpakkingen tot onderdelen voor machines en auto’s, in bijna elk product is kunststof verwerkt. Dat is niet vreemd: kunststoffen dragen effectief bij aan het verbeteren van de duurzaamheid, levensduur, prestaties en veiligheid van een product. Dankzij deze voordelen, de omvangrijke toepassingsgebieden en talloze verwerkingsmogelijkheden, zijn kunststoffen veelal een belangrijke bron bij nieuwe innovaties. Veel van deze innovaties worden jaarlijks getoond en behandeld tijdens zowel de Kunststoffenbeurs als de Mikrocentrum kunststof- en matrijstechnologie opleidingen. Manager Afdeling Evenementen Els van de Ven en Opleidingsmanager Barend Blom bij Mikrocentrum blikken terug op een bewogen jaar, maar kijken ook naar de toekomst en de kansen rondom kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking.

Een crisis biedt ook kansen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben effect op vrijwel alle bedrijven en werknemers. Dit effect hoeft niet negatief te zijn; het biedt ook kansen. Zo steeg de vraag naar producten als kratten, voedselverpakkingen, plexiglas schermen en medische disposables. Bedrijven met medewerkers die over actuele kennis beschikken blijken hierbij in het voordeel. Evenals bedrijven die de logistiek en productie zodanig hebben ingericht dat zij snel op- en af kunnen schalen. Bovendien is een goed netwerk goud waard; dit geldt zowel voor het inspringen op een onverwachte marktvraag of capaciteitsvraag als voor de collegiale uitleen van medewerkers.

Omschakelen loont

Ook Mikrocentrum kreeg te maken met de effecten van het coronavirus. Zo kon dit jaar de Kunststoffenbeurs niet doorgaan en werd ook de jaarplanning van de cursussen flink op de proef gesteld. Barend Blom: “Gelukkig hebben we in ons pand in Veldhoven veel ruimte en hebben we onmiddellijk geïnvesteerd in verregaande maatregelen om veilig cursisten te ontvangen. Ook hebben we diverse ruimtes ingericht om optimaal online lessen en andere bijeenkomsten te verzorgen.” Els van de Ven haakt hierop aan: “Hoewel we dit jaar de moeilijke keuze moesten maken om de Kunststoffenbeurs te annuleren, konden we door de realisatie van deze ruimtes de branche alsnog de mogelijkheid bieden om op 3 december deel te nemen aan Kunststoffen Online. Waar de Kunststoffenbeurs fysiek de ontmoetingsplek is voor de gehele kunststof- en rubberbranche, is Kunststoffen Online dit in een virtuele omgeving. Deelnemers konden keynotes volgen en deelnemen aan Meet & Matches.”

Ontwikkelingen op korte en middellange termijn

De groei van het aantal nieuwe kunststofproducten vraagt om een versnelling rondom automatisering, digitalisering en procesoptimalisatie. Dit gaat verder dan een reductie in cyclustijd. Barend Blom: “Met kwaliteitsmanagement en -verbetering, beheersing van het (productie)proces en ketensamenwerking versnel je dit proces. Op de korte en middellange termijn zien we dat kunststofbedrijven steeds meer bezig zijn met duurzaamheid, re-shoring of near-shoring. De toegevoegde waarde van een product en van de leverancier wordt namelijk belangrijker en kunststofproducten worden steeds hoogwaardiger. Ook het belang van eco-design wordt steeds groter. Door in het productontwikkelproces rekening te houden met duurzaamheid, een goede balans in materiaalkeuze en energiemanagement tijdens zowel de verwerking als bij design for disassembly kun je als bedrijf een belangrijke rol spelen in de verbetering van het milieu. Bovendien dragen deze aspecten positief bij aan het imago waardoor de branche ook aantrekkelijker wordt voor nieuwe medewerkers.”

Toename kennisbehoefte en samenwerking

De ontwikkelingen zijn ook terug te zien aan de kennisbehoefte van bedrijven. “We zien een toename in het aantal cursisten uit de branche voor de cursussen gericht op kwaliteitsmanagement, polymeerchemie en meettechniek voor kunststof spuitgietproducten. Ook zien we dat operators steeds meer zelfstandig moeten opereren. Ook hierin faciliteren onze opleidingen op verschillende niveaus.” Aldus Barend Blom.

Vooruitzichten op 2021

Evenals dat ontwikkelingen rondom de bestrijding van het virus razendsnel gaan, gaan ook de ontwikkelingen binnen de kunststof- en rubberbranche onverminderd door. Kennisontwikkeling en -deling blijven hierbij essentieel om snel te kunnen schakelen bij veranderingen. “De kracht hierbij zit hem in het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Of dat nu online is, fysiek of in een hybride vorm, mensen blijven de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten, te sparren en om te leren.” Aldus Blom en Van de Ven.

Positief het komende jaar in

Mikrocentrum ziet 2021 positief tegemoet. Els van de Ven: “We zijn volop bezig met de voorbereidingen van Kunststoffen 2021 in september. Hierbij houden we rekening met meerdere scenario’s en manieren waarop we zowel de bezoeker als exposant veilig kunnen faciliteren in het kennisdelen en elkaar ontmoeten.” Ook Barend Blom kijkt positief naar 2021: “We zien een enorme opleidingsbehoefte bij kunststofbedrijven en denken graag mee in de mogelijkheden. We staan altijd met één been bij onze klanten binnen en bedrijven in de maakindustrie kunnen op ons rekenen. Of het nu gaat om het opleiden van medewerkers, het uitlichten van actuele thema’s tijdens een evenement of elkaar virtueel ontmoeten. We weten wat er speelt en bedrijven waarderen de duurzame relatie die ze met Mikrocentrum aangaan.”

Gouden tips voor een goede start van 2021

Bij de start van een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Ter inspiratie delen Blom en Van de Ven hun gouden tip. Barend Blom: “Mijn gouden tip is om meerdere medewerkers tegelijk naar een cursus te sturen. Dat is niet alleen efficiënt maar er ontstaat ook een momentum, een sociale dynamiek om iets te ondernemen en door te zetten. Stel als bedrijf duidelijke doelen voor het team en individu. Kennisontwikkeling moet doelgericht en meetbaar zijn.” Els van de Ven: “Er bestaat een bewezen verband tussen de fysieke afstand tussen mensen en hun interactie. Het blijkt dat digitaal samenwerken niet zonder écht contact kan. Hoe vaker mensen elkaar in levenden lijve ontmoeten, hoe groter de waarschijnlijkheid dat zij via mail, chat of apps contact met elkaar zoeken. Dus wanneer het weer verantwoord kan: zoek elkaar op om samenwerking en kennisdeling te bevorderen.”

Dit artikel verscheen ook op de website van Kunststof & Rubber

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum