• 4 november 2021
  • Leestijd: 3 minuten

Waarom Lean Six Sigma ook in uw organisatie niet mag ontbreken

Lean Six Sigma Champion

Lean Six Sigma wordt inmiddels wereldwijd gebruikt en is een bewezen en toegepaste methodiek die aantoonbaar duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. In deze blog vertellen we u wat Lean Six Sigma inhoudt en hoe u kunt blijven verbeteren door het inzetten van deze methodiek. Een ding is zeker: deze methodiek leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. 

Over de Lean Six Sigma filosofie

Bij de Lean Six Sigma filosofie staat het optimaliseren van de eigen werkomgeving centraal:

  • Lean is een werkwijze waarbij de medewerkers zich toewijden aan het creëren van waarde in processen en verspilling reduceren
  • Met verspilling (waste) wordt in de lean filosofie bedoeld: onderdelen van het proces waar de klant niet voor wil betalen
  • Six Sigma draait om het reduceren van de variatie in bedrijfsprocessen zodat de kans zo groot mogelijk is dat producten overeenkomen met de verwachtingen van de (interne) klant
  • En een bedrijf werkt Lean, als het belang van de klant centraal staat.

Dat klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk zijn er vaak een aantal obstakels te overwinnen, om de gewenste processen volledig afgestemd te krijgen. 

Twee bewezen verbetermethodes in één

Lean Six Sigma is ontstaan vanuit twee bewezen verbetermethodes. Vanuit Lean worden er met name hulpmiddelen gebasseerd op best practices geboden, terwijl Six Sigma een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses verzorgt. Vanuit de oorsprong van Six Sigma gebruikt de Lean Six Sigma filosofie de DMAIC structuur. Deze afkorting staat voor de verschillende fases waarin een project wordt opgedeeld: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. In de eerste fase worden zogeheten critical to quality's gedefineerd. Dit zijn meetbare karakteristieken die inzicht geven in de procesprestatie. In de volgende fases worden aan de hand van metingen analyses uitgevoerd naar mogelijke factoren die de critical to quality's beïnvloeden. Na het in kaart brengen van de invloedsfactoren en hun effect kunnen daarop aansluitend verbeteracties worden getroffen. Afsluitend wordt het procesbeheersingssyteem aangepast opdat het proces continu op dat verbeterde proces blijft presteren. In de verschillende stappen uit de DMAIC structuur zijn de meest bruikbare hulpmiddelen vanuit Lean Manufacturing geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat u met de verbetermethode van Lean Six Sigma altijd effectief resultaat boekt!

Wereldwijde toename aan populariteit

Lean Six Sigma bestaat al tientallen jaren. Echter neemt het pas de laatste jaren toe in populariteit. Lean Six Sigma heeft bewezen succes, doordat het vele duizenden bedrijven over de hele wereld heeft geholpen om succesvol(ler) te worden en heeft geholpen bij het bereiken van doelstellingen. Lean Six Sigma is de meest effectieve methodiek om tot lagere operationele kosten te komen, een aanzienlijk hogere winst te komen én te klanttevredenheid te vergroten. 

Continu verbeteren door Lean Six Sigma met Mikrocentrum cursussen

Als kennis- en netwerkorganisatie faciliteren wij het uitwisselen van kennis en ervaring, onder andere met 'Lean Six Sigma nieuws' en ‘best practices’ vanuit ons netwerk om uw werkomgeving zo goed mogelijk te optimaliseren. Voor verdere verdieping bieden we een uitgebreid cursuspakket, verzorgd door experts met veel theortische kennis en feeling met de praktijk. U wordt tijdens een traject uitgedaagd om kritisch te kijken naar het functioneren van de eigen organisatie, om zo verspilling en variaties in het productieproces terug te dringen. Continu verbeteren is een kernbegrip dat tijdens alle Lean Six Sigma cursussen terugkomt.

Met het cursusaanbod - van Yellow Belt tot Champion - komt het toepassen van Lean Six Sigma voor elke organisatie binnen handbereik te liggen. Alle Lean Six Sigma opleidingen vinden zowel in Veldhoven en Utrecht, als bedrijfsintern op de eigen bedrijfslocatie plaats. 

Elimineer systematische verspilling

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum